Almanca Akkusativ Ve Dativ

Almanca Akkusativ Ve Dativ: Türkçe’ de ki gibi Almancada isimin farklı halleri  ve belirtilme durumları vardır. Almanca’da ismin halleri 4 şekilde bulunur. Bunlardan ikisi  Almanca Akkusativ Ve Dativ ‘dir. Almanca Akkusativ Ve Dativ  bir cümle kurduğumuzda cümleyi ne yönde kurduğumuza neyi belirtmek istediğimizi ön plana çıkarır. Almanca Akkusativ Ve Dativ  konusu ismin hallerini ve ismin durumlarını belli eder. Bu ismin halleri ve durumları belirlenirken artikeller burada çok büyük rol oynar.

Almanca Akkusativ Telaffuzu Şu Şekildedir; Akkusativ’in Türkçe okunuşu “akuzatif” şeklinde söylenir. Almanca Dativ Telaffuzu Şu Şekildedir; Dativ’in Türkçe okunuşu “daatif” şeklinde söylenir.

 

Almanca Akkusativ Nedir?

Almanca Akkusativ Nedir?

Almanca Akkusativ: Filler hareket bildiriyorsa cümlede Akkusativ kullanılır. Almanca Akkusativ  cümleye İsmin “-i” hali durumunu verir. Ses uyumuna akkusativ büyük önem göstermektedir. Yani cümlenin sonuna gelen -i hali cümlenin akışına ve ses uyumuna göre -i, ı, u, ü, şeklinde değişiklik gösterebilir.

Örnek;

 • kalemi (-i hali)
 • anı (-ı hali)
 • kursu (-u hali)

NOT: ismin -i hali’nin bir diğer değişiklik gösterebileceği  yer. Sonu sesli  harfle biten isimlere (-yı) (-yi) hali uygulanır.

Örnek;

 • masayı (-yı hali)
 • pencereyi (-yi

Almanca’da  Almanca Akkusativ  cümlede nesne görevini görürler, varlıkları ve nesneleri bulmak için yükleme “Wohin= kimi ?” sorusu sorulur örnek;

 1. Ich habe den Mann gesehen

(Adamı gördüm)

 • Kimi gördün ? cevap: Adamı
 1. Ich öffnete das Fenster

(pencereyi açtım)

 • Neyi açtın ? cevap: Pencereyi

NOT: Akkusativ’de ismin -i  halli belirlenirken artikellerin değişimi şu şekilde olur;

 

Akkusativ Yapılırken;

Der = Den olur;

 • der Mann = adam
 • den Mann = adamı

Die = Die olur. (değişmez);

 • die Frau = kadın
 • die Frau = kadını

Das = Das olur. (değişmez);

 • das Kind = çocuk
 • das Kind = Çocuğu

NOT: “die ve das” artikeli akkusativ’de olduğu gibi kalır. Fakat “der” farklıdır. İsmin artikeli der ise mutlak ve mutlak akkusativ hali “den” olmalıdır.

Almanca Akkusativ Örnek Cümleler;

Almanca Akkusativ Örnek Cümleler;

DER = DEN;

 1. Ich warte auf den Vorarbeiter. (der Vorarbeiter) (Ustabaşını bekliyorum)
 2. Ich gieße den Garten. (der Garten) (Bahçeyi suluyorum)
 3. Ich sammle den Tisch. (der Tisch) (Masayı topluyorum)

 

(DİE = DİE;

 1. Er liest die Zeitschrift. (O dergiyi okuyor)
 2. Wir haben die Küche gereinigt. (Biz mutfağı temizledik.)
 3. Ich schaue auf die Straße. (Sokağa bakıyorum)

 

DAS = DAS;

 1. Ich mag das Kind nicht. (Çocuğu sevmiyorum)
 2. Ich konnte das Buch nicht finden (Kitabı bulamadım)
 3. Hast du das Lineal gesehen? (Cetveli gördün mü?)

Almanca Dativ Nedir?

Almanca Dativ Nedir?

Almanca Dativ:  Filler durum bildiriyorlarsa cümlede Dativ kullanılır. Almanca Dativ cümleye “-e,” hali durumunu verir. Dativ cümlede dolaylı tümleç rolünü oynar. Dativ yükleme “Wo= nerede”,  “Wem=kime”, Woher = nereye”  şeklinde ki sorular sorar örnek;

 

 1. Ich bin im Haus eingesperrt

(Evde kilitli kaldım)

 • Nerede? cevap: Evde
 1. Ich gehe nach Hause

(Eve gidiyorum)

 • Nereye? cevap: Eve
 1. Hat mir das Haus gegeben

(Evi bana verdi)

 • Kime? cevap: Bana

Almanca Dativ ismin hali ve durumunu belirlerken bu ayrımı yine artikellerle yapar ve tüm artikeller değişim gösterir. Akkusativ artikelde sadece der=den olurken Dativ’de ise bütün artikeller değişime uğrar. Dativ kullanırken edatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

örnek;

 • nach Süden = Gü
 • in dem Wald = Ormanda.

Dativ Yapılırken;

Der = Dem olur.

 • der Mann = Adam.
 • dem Mann = Adama.

Das = Dem olur

 • das kind = ç
 • dem kind = çocuğa.

Die = Der olur.

 • die Dame = bayan.
 • der Dame = bayana.

NOT: . Akkusativ artikelde sadece der=den olurken Dativ’de ise bütün artikeller değişime uğrar.

NOT: Dativ’de çoğul isimlerin aldığı artikel den +….. -n’dir. Kelimenin sonuna gelen -n eki gelir.

Almanca Dativ Örnek Cümleler

Almanca Dativ Örnek Cümleler

DER = DEM;

 1. Er habe dem Polizits dem  führerschein gezeigt. (der führerschein) (O polise ehliyeti gösterdi)
 2. Die Frau bringt dem Gast ein Glas Wasser. (der Gast) (Kadın misafire bir bardak su götürüyor)
 3. Ich habe dem Frau Geld geliehen. (der Frau) (Kadına borç para verdim)

 

DAS=DEM;

 1. ıch habe dem kinds das Geld gegeben. (das Kinds) (Ben çocuklara para verdim)
 2. Hat das Medikament dem Patienten geholfen? (das Medikament) (İlaç hastaya iyi geldi mi?)
 3. Ihr Verhalten gegenüber dem Kind war unangenehm. (das Kind) (Çocuğa karşı davranışlar hoş değildi)

 

DİE=DER;

 1. Der Mann bezahlte die Rechnungen (die Rechnungen) (Adam faturaları ödedi)
 2. Ich glaube der nicht an Frau (die Nicht) (Ben kadına inanmıyorum)
 3. ist der Schneider heute geschlossen? (die Schneider) (Terzi bugün kapalı mı?)

 

Bu makale de;

ALMANCA AKKUSATİV VE DATİV

ALMANCA AKKUSATİV NEDİR?

ALMANCA AKKUSATİV TELAFUZU BU ŞEKİLDEDİR;

ALMANCA AKKUSATİV ÖRNEK CÜMLELER;

ALMANCA DATİV NEDİR?

ALMANCA DATİV TELAFUZU BU ŞEKİLDEDİR

ALMANCA DATİV ÖRNEK CÜMLELER

yer almaktadır.

 

Almanca-Akkusativ-Ve-Dativ Nedir

Almanca Hava Durumu – Das Wetter 

“Almanca Akkusativ Ve Dativ” üzerine 3 yorum

 1. anlatim sade ve güzel
  örneklerde güzel
  ama biraz daha fazla olsa daha iyi olut
  bir de!
  Hat mir das haus gegeben
  ve
  Ich glaube der nicht an Frau (die Nicht) (Ben kadına inanmıyorum)
  anlayamadim
  `hat`basta olunca soru olmaz mi?
  `Nicht`in artikeli var mi?

  Cevapla
 2. Selam dostum nichtin artikeli yok

  Buradaki hat sahip olma hatti olarak kullanılmıyor yardımcı fill olarak kullanıyor. Almancada geçmiş zamanlı cümle kurarken bazen haben + ge/verb olarak kullanırız.

  Cevapla

Yorum yapın

] }