Almanca Artikeller ve Kullanımları

Almanca Artikeller – Bugün sizlerle Almanca artikelleri öğreneceğiz. Artikel Nedir ? Almanca Artikeller nasıl kullanılır? Almanca artikeller nasıl bulunur? sorularına yanıtlar vereceğiz. Almanca öğrenim sürecinde Almanca Artikeller konusu en zor konular arasında yer almaktadır. Almanca kelimeleri artikelleri ile beraber kullandığınız zaman süreç çok daha keyifli ve güzel geçecektir.

Almanca Artikeller ve Kullanımları Almanca Artikel dil bilgisi olarak tanımlık, tanımlayıcı anlamına gelir.  Bazı batı dillerin de olduğu gibi Almanca dilinde de isimlerin belirli ve belirsiz tanımlayıcıları kullanılmaktadır. Artikeller Almanca dil bilgisinde isim tanımlamak, nesneyi veya cismi belirtmek amacı ile kullanılır. Artikel kelimesinin kullanıldığı yere göre farklı anlamı vardır.  Artikeller, tanımlayıcı anlamını Almanca Grammatik, yani dil bilgisinde alır.  Ekonomi ile ilgili kullanımlarda mal, ürün olarak da ifade edilir bu durumda artikel olarak değil, bir nesne olarak kullanılmış oluyor. Alman dilinde Wirtschaft (Ekonomi) anlamını taşımaktadır.

 

Almanca Artikeller

Almanca Artikeller Nedir?

Almanca der die das  : Almanca dilinde isimlerin önünde her zaman bir ek olması gerekiyor. Her ismin kendisine ait bir eki vardır. Bu eklere artikel diyoruz. Artikellerin tam olarak Türkçede tam olarak karşılığı bulunmamaktadır. Almancada 3 tane artikel vardır ‘der’ ‘die’ ‘das’ Bu artikeller İsimleri tanımlamak için isimlerin önlerinde kullanılır.

 • der erkek cinsiyetli isimler için kullanılır.
  das dişi cinsiyetli isimler için kullanılır.
  die cinsiyetsiz isimler için  kullanılır.

‘der‘ ‘die‘ ‘das‘ Türkçe anlamları nedir diye araştırma yapıp kendinizi yormayın çünkü bunların tam olarak Türkçede karşılığı bulunmamaktadır. Almancada bir nesnenin ismini öğrenirken kesinlikle artikelleri ile beraber öğrenin.

Almanca artikelleri ezberleme yöntemi. İsmin hecelendiği durumda aldığı son heceye göre öğrenmektir.

 

der die das nedir

Die artikeli öğreniminde ezberlenebilecek heceler.
Die artikeli olarak ezberlenebilecek heceleri bu şekilde sıralayabiliriz. Son heceleri heit, -keit, -ei, -ung, -in, -ion, -tät, -ik, ile biten isimler die Artikel tanımlamasını alarak kullanılırlar.

die Artikel

 

Der artikeli öğreniminde ezberlenebilecek heceler.

İsimlerin son hecesi: -ant, -ent, -er, -e, -ling, -ich, -ig, -ist, -ismus und -or ile bitiyorsa, der Artikeli ile beraber kullanılırlar.

der Artikel

Diğer belirleyici olan das artikeli ile ezber yapacağınız heceler.

Son hecesi -chen, -um, -tum, -ment, -o, -nis, -ing ile tamamlanan isimler das Artikel tanımlamasını alarak kullanılır.

das Artikel

 

Almanca Belirli ve Belirsiz Artikeller

 • Belirli Artikeller (BESTİMMTE ARTİKEL)
  Belirsiz Artikeller (UNBESTİMMTE ARTİKEL)

Belirli Artikel Nedir? der Bestimmte: Belirli Artikel dediğimiz ismin bilinen veya daha önceden konusu geçmiş bir kavram olmasıdır. Örnek: O evi mutlaka almak istiyorum (Belirli) Bu cümlede bahsi geçen ev hangisi olduğu belli olan belirli bir kavramdır. Bu sebeple cümleyi Almanca kullanmak istediğimizde das Zuhause demeniz gerekiyor. Bir ev almak istiyorum (Belirsiz) Bu cümlede kast edilen hangi ev olduğu belli olmayan her hangi bir evdir.

Almanca Belirli Artikel Örnekleri

Örnekler:
1- Annesi İbrahim’den kitabı getirmesini istedi.
2- Annesi İbrahim’den bir kitap getirmesini istedi.

Birinci cümle: Annesi İbrahim’den kitabı getirmesini istemiş, ama nasıl bir kitaptır bu? hangi renktir? kitabın adı nedir? bu kitabın yazarı kimdir? Thiç bir şey belirtilmemiş. Belirtilmediğine göre İbrahim, cümleden hangi kitabı getireceğini anlıyor ve kitabı getiriyor. Yani istenilen kitap biliniyor, rastgele bir kitap istenmiyor. O halde burada belirli artikel kullanılabilir demektir.

İkinci cümle: Annesi İbrahim’den bir kitap, herhangi bir kitap getirmesini istiyor. İstenilen kitabın burada yazarı, rengi, boyu, adı vs. vurgulanmıyor. Herhangi bir kitap isteniyor. Kitap olsun da, nasıl olursa olsun şeklinde bir cümle. O halde burada da belirsiz artikel kullanılacaktır.

Örnekler:
1- İbrahim : Anne, benim odama bir tablo alalım.
2- İbrahim : Anne, benim odama o tabloyu alalım.

Birinci cümle: Burada alınacak tablo belirsizdir. Çünkü “bir tablo” denmiş. Nasıl bir tablo istendiği belirtilmemiş. Yani herhangi bir tablo isteniyor.

İkinci cümle: Bu cümleden anlaşılıyor ki tablo daha önceden görülmüş veya o tablonun konusu daha önceden konuşulmuş. Yani tabloyu hem annesi hem de İbrahim biliyor. Burada belirlilik söz konusu olduğu için belirli artikel kullanılır.

 • Bugün severek izlediğim bir film var. (Film kelimesi belirsiz)  Bugün severek izlediğim yine o film var. (Film kelimesi belirli)
 • Bir ayakkabı almam lazım. (Ayakkabı belirsiz) O ayakkabıyı mutlaka almam lazım. (Ayakkabı belirli)
 • Gidip bir telefon alalım. (Telefon belirsiz) Gidip o telefonu alalım. (Telefon belirli)

Almanca dilinde belirli artikeller, der, das ve die olmak üzere 3 tanedir. Her her kelimenin artikeli değişkendir. Bu sebeple kelimeler artikelleriyle beraber öğrenilmelidir. Almanca Artikeller şu şekilde kısaltılarak gösterilir:

 • der artikel r veya m harfiyle gösterilir.
 • die artikel e veya f harfiyle gösterilir.
 • das artikel s veya n harfiyle gösterilir.

Almanca Belirsiz Artikel Örnekleri

 • der Hund : Köpek ein Hund : Bir köpek kein Hund – ‘bir köpek değil’ veya ‘hiçbir köpek’
 • das Zebra : Zebra ein Zebra : bir zebra kein Zebra – ‘bir zebra değil’ veya ‘hiçbir zebra’
 • die Schere : Makas eine Schere : Bir makas keine Schere – ‘Bir makas değil” veya “hiçbir Makas’
 • der löve : Aslan ein löve : Bir aslan kein löve – ‘bir aslan değil” veya “hiçbir aslan’
 • das Schwein : Domuz ein Schwein : Bir domuz kein Schwein – ‘Bir domuz değil” veya “hiçbir domuz’
 • die Kuh : İnek eine kuh : Bir inek keine kuh – ‘Bir inek değil” veya “hiçbir inek’

Die unbestimmten Artikel – Belirsiz Artikeller

Almanca dilinde bu ifade unbestimmter Artikel (belirsiz artikel) başlığı ile isimlendirilir.

Belirsiz artikelleri kısaca özetleyelim. Cinsi, çeşidi bilinmeyenler, tanınmayanlar, belirsiz cisim, canlılar ve nesneler için kullanılır. Böyle olduğundan dolayı, ismin önünde ki belirli artikel kalkar ve yerine belirsiz artikel olan ein (bir) tanımlayıcısı gelir. Almanca dil bilgisi kurallar gereği belirli tanımlayıcı olan der, die, das kalkar. Bu artikellerin yerine belirsiz artikel tanımlayıcısı olan ein, eine, ein terimleri gelir.

Belirsiz tanımlayıcılarda, olumsuz bir kullanım gerektiğinde, ein, eine ve ein kalkar. Yerine, kein keine ve kein terimleri  devreye girerek kullanılır. Bu terimler hiçbir anlamında ifade edilmektedir. Çoğul sözcük ve isimlerin kullanımı. Belirsiz ve olumsuz tanımlayıcı kullanılmak istenildiği zaman keine ifadesi kullanılır. Bu durum sadece olumsuz ifadeler için geçerlidir.

Olumsuz belirsiz tanımlayıcılar ‘Kein, Keine, Kein’  için bazı kısa örnekler.

 • kein Stift (hiçbir kalem)
 • keine Blume (hiçbir çiçek)
 • kein Buch (hiçbir kitap)
 • kein Auto (hiçbir araba)
 • kein Kind (hiçbir çocuk)
 • keine Kinder (hiçbir çocuk, çoğul kullanım)

Almanca Kein Keine Kein

Artikeller Cümle içerisinde olumsuz örnekler.

 • Er hat keinen Stift (Onun hiçbir kalemi yok. Burada cümle der artikeli yani kein tanımlayıcısı ismin -i halinden dolayı değişime uğruyor.)
 • Sie hat kein [Onun kitabı yok – herhangi bir kitabı yok]
 • Er hat kein (Onun arabası yok) Sie hat keine Blume (Onun hiçbir çiçeği yok)

Almanca artikelleri, belirli veya belirsiz bir tanımlayıcı aldığı halleri, not alın. Bunu örnekler ile çeşitlendirerek, kalıcı bir Almanca dil öğrenimini elde edebilirsiniz.

 

Almanca Artikeller ve Kullanımları

 

Almanca artikeller kullanılan ismin veya nesnenin önünde belirli ya da belirsiz tanımlayıcı olarak iki kısımdan oluşur. Belirli artikeller Almanca; der, die, das seklindedir. İsim olarak örneklendirelim. Baba Almanca Vater anlamınadır. Vater isminin artikeli “der“ ile tanımlanır, bu durumda “der Vater” olarak yazılır ve kullanılır. Aynı şekilde bir başka örnek vermek gerekirse; Almanca çiçek Blume anlamındadır, artikel olarak ise “die” tanımlamasını alır ve “die Blume” olarak ifade edilir. Diğer üçüncü belirli artikel olan “das” örneği bu şekilde; das Radio (radyo anlamında olan kelime başına “das” tanımlamasını alarak belirtilmiş oldu.

Almanca Artikeller, genel olarak cinslerine göre tanımlayıcılarını alırlar.

Üç kısımdan oluşan bu isimlerin cinslerini ifade edecek olursak; Eril, Dişi ve Nötr cins türleridir.  Fakat bazı isimler cinsiyet benzetmesine göre artikel tanımlamasını almıyor. Bu istisna durumunda eril, dişil ve nötr cinsine göre değil de ezbere yönelik tanımlamanın öğrenilmesi kaçınılmaz oluyor.

Örnek olarak Mädchen, kız anlamındadır ve artikel ile kullanımı das Mädchen tanımlayıcısı ile ifade edilir.

Almanca Artikelleri cinslerine göre bu şekilde tanımlayabiliriz:

der die das artikel
 • Eril cinsler, erkek isimleri (Almanca Maskulin olarak isimlendirilir.)
 • Dişi, dişil cinsler, dişi isimleri (Almanca Feminin olarak isimlendirilir.)
 • Nötr cinsler, cinsiyet belirtilmesi olmadan kullanılan isimler. (Almanca Neutral/Neutrum olarak isimlendirilir.)
 • Çoğul isimlerde, nesnelerde ve bazı ifadelerde belirli tanımlayıcısı “die” artikelini alarak kullanılır.

Almanca isimleri ve nesneleri öğrenirken aynı zamanda artikelleri yani tanımlayıcıları ile birlikte öğrenmemiz gerekir. Alman diline hâkim olmak  dil gelişiminiz açısından önem arz etmektedir. Artikeller cümle içerisinde kullanıldığında, ismin hallerine göre anlam değişikliğine uğrattığı için öğrenilmesi gerekiyor.

İsmin Son Hecesine Göre Almanca Artikeller

İsmin son hecelerine göre Almanca Artikeller

Almanca artikelleri ezberlemenin yollarından birisi ise şöyledir. İsmin hecelendiği durumda aldığı son heceye göre öğrenebilmektedir.

Die artikeli olarak ezberlenebilecek heceleri bu şekilde sıralayabiliriz;

Son heceleri heit, -keit, -ei, -ung, -in, -ion, -tät, -ik, ile biten isimler die Artikel tanımlayıcısı alırlar.

Bu artikellere parantez içinde Türkçeleriyle birlikte örnek verelim;

 • die Gesundheit (sağlık),
 • die Sauberkeit (temizlik, düzen)
 • die Bäckerei (fırın), die Bücherei (kitaplık, kütüphane)
 • die Verbindung (bağlantı), die Leistung (çalışma, işleme)
 • die Lehrerin (bayan öğretmen), die Freundin (kız arkadaş)
 • die Inspektion (denetleme, periyodik bakim, kontrol)
 • die Qualität (nitelik, kalite)
 • die Fabrik (fabrika), die Politik (politika, siyaset)

Der artikeli öğreniminde ezberlenebilecek heceler;

İsmin son heceleri: -ant, -ent, -er, -e (e harfi burada yasayan canlılarda kullanılır). -ling, -ich, -ig, , -ist, -ismus und -or ile bitiyorsa, genellikle der Artikeli ile kullanılırlar.

 • der Praktikant (stajyer)
 • der Student (öğrenci, burada sonda ki ent hecesi, eril yani maskulin olarak isim tanımlaması almıştır.)
 • der Taschenrechner (hesap makinesi)
 • der Hase (tavsan), der Löwe (aslan) , der Junge (erkek çocuk)
 • der Frühling (ilkbahar) , der Lehrling (çırak) , der Liebling (sevgili) , der Schmetterling (kelebek)
 • der Bereich (bölge, alan, saha), der Teich (gölcük, gölet)
 • der Teig (hamur), der Flugsteig (çıkış kapısı), der Bahnsteig (yolcu peronu)
 • der Polizist (erkek polis), der Journalist (erkek gazeteci)
 • der Tourismus (turizm), der Realismus (gerçekçilik)
 • der Inspektor (erkek müfettiş), der Moderator (erkek sunucu, yönetici)

 

Diger belirleyici olan das artikeli ile ezber yapılacak bilecek heceler:

Son hecesi -chen, -um, -tum, -ment, -o, -nis, -ing ile tamamlanan isimler das Artikel tanımlamasını alarak kullanılırlar.

Nötr olan das Artikeli için örnek isimlendirilmeleri Almanca ve Türkçe karşılıklı yazalım;

 • das Mädchen (kız) , das Brötchen (küçük ekmek) , das Zeichen (işaret, belirti)
 • das Studium (eğitim, öğrenim, tahsil) , das Publikum (izleyiciler, seyirciler, dinleyiciler) , das Museum (müze) , das Praktikum (staj)
 • das Eigentum (mülkiyet, emlak), das Wachstum (büyüme, gelişme)
 • das Dokument (belge, delil, doküman), das Argument (kanıt, delil, argüman)
 • das Studio (stüdyo), das Radio (radio), das Auto (araba, otomobil)
 • das Zeugnis (karne, diploma), das Ereignis (olay)
 • das Piercing (küpe delme, pirsing), das Camping (kamp)

Almanca Artikeller ve Kullanımları Buraya kadar Almanca artikelleri, belirli tanımlayıcı bicimi ile öğrendiniz. Şimdi ise tanımlayıcılarda diğer dikkat edilmesi ve öğrenilmesi kaçınılmaz olan Belirsiz Tanımlayıcı artikelleri inceleyelim.

Die unbestimmten Artikel – Belirsiz Tanımlayıcılar

Almanca dilinde bu ifade unbestimmter Artikel (belirsiz tanımlayıcı) başlığı ile isimlendirilir.

Belirsiz tanımlayıcıları kısa ve öz olarak anlatmak gerekirse; cinsi, çeşidi bilinmeyen, tanınmayan, belirsiz cisim, canlılar ve nesneler için kullanılır. Böyle olduğundan dolayı, ismin önünde ki belirli tanımlayıcı kalkar ve yerine belirsiz artikel olan ein (bir) tanımlayıcısı gelir. Almanca dil bilgisi kuralı gereği, belirli tanımlayıcı olan der, die, das kalkar. bunların yerine belirsiz artikel tanımlayıcısı olan ein, eine, ein terimleri gelir.

Belirsiz artikelleri örnekler ile açıklayalım;

Almanca Artikeller ve Kullanımları konumuza örnek cümleler ile devam ediyoruz. Der Mann (burada belirli artikel kullanıldı ve ismin Türkçe karşılığı Adam demektir.).  Der Mann ismi, belirsiz bir tanımlayıcı aldığı ein Mann seklinde ifade edilir. Bu şekilde isim sadece Adam anlamında değil, bir Adam yani herhangi, belirsiz biriymiş anlamını almış oldu.

Almanca artikeller, belirsiz tanımlayıcı olduğunda der, die, das terimlerinin yerine, ein, eine ve ein ile kullanıldığını bir üst yazımız da belirttik.  Belirli bir tanımlayıcı olan die artikeli aynı zamanda çoğul içinde kullanılıyor. Fakat bu durum belirsiz tanımlayıcılarda geçerli değildir.  Çoğul kullanımında herhangi bir belirsiz tanımlayıcı kullanılamaz. Çünkü ein, eine, ein ifadeleri, bir anlamına geldiği için, çoğul bir nesneyi herhangi bir şekilde ifade etmek mümkün olmuyor. Çoğul kullanımı gerekli olduğunda, isim veya sözcük tek başına kullanılır. Yani başında ki belirli tanımlayıcısı olmadan ifade edilir. Belirli bir ifade olan die Bücher (kitaplar) sözcüğünü, belirsiz olarak kullanmak istediğimizde ? sadece Bücher (kitaplar), die artikeli olmadan kullanılması gerektiğini görmüş oluyoruz.

Şimdi ise der die das artikel belirsiz tanımlayıcı ihtiyacı halinde nasıl ifade edildiklerine örnekler verelim.

Bu tabela içerisinde ki örneklerde, belirli ve belirsiz tanımlayıcı kullanımı ile isimleri görebilirsiniz.

 

Der bestimmte Artikel

(Belirli tanımlayıcı: der, die, das)

Der unbestimmte Artikel

(Belirsiz tanımlayıcı: ein, eine, ein)

Wagen der Wagen (araba) ein Wagen (bir araba)
Buch das Buch (kitap) ein Buch (bir kitap)
Blume die Blume (çiçek) eine Blume (bir çiçek)
Heft das Heft (defter) ein Heft (bir defter)
Zeitung die Zeitung (gazete) eine Zeitung (bir gazete)
Tür die Tür (kapı) eine Tür (bir kapı)
Handy das Handy (cep telefonu) ein Handy (bir cep telefonu)
Auto das Auto (otomobil, araba) ein Auto (bir araba, bir otomobil)
Pizza die Pizza (pizza) eine Pizza (bir pizza)
Kartoffel die Kartoffel (patates) eine Kartoffel (bir patates)
Computer der Computer (bilgisayar) ein Computer (bir bilgisayar)

 

Almanca Artikeller ve Kullanımları Artikeller örneğimiz karışık bir şekilde, belirli ve belirsiz tanımlayıcıları Türkçe karşılıkları ile yazıldı.  Belirsiz tanımlayıcılarda, olumsuz bir kullanım gerektiğinde, ein, eine ve ein yerine, kein keine ve kein terimleri kullanılır. Bu terimler hiçbir anlamında ifade edilmektedir. Çoğul sözcük ve isimlerin kullanımında, belirsiz ve olumsuz tanımlayıcı kullanılmak istenildiğinde keine ifadesi kullanılır. Bu durum sadece olumsuz ifadelerde geçerlidir.

Almanca Belirsiz Artikeller

Olumsuz belirsiz tanımlayıcılar “Kein, Keine, Kein “ için kısa bir örnek:

 • kein Stift (hiçbir kalem)
 • keine Blume (hiçbir çiçek)
 • kein Buch (hiçbir kitap)
 • kein Auto (hiçbir araba)
 • kein Kind (hiçbir çocuk)
 • keine Kinder (hiçbir çocuk, çoğul kullanım)

Cümle içerisinde olumsuz örnekler:

 • Er hat keinen Stift (Onun hiçbir kalemi yok, burada cümle der artikeli yani kein tanımlayıcısı ismin -i halinden dolayı değişime uğraşmıştır.)
 • Sie hat kein (Onun kitabı yok, herhangi bir kitabı yok)
 • Er hat kein (Onun arabası yok)
 • Sie hat keine Blume (Onun hiçbir çiçeği yok)

Almanca artikelleri, belirli veya belirsiz bir tanımlayıcı aldığı halleri, not tutun. Çeşitli örnekler ile, kalıcı bir Almanca dil öğrenimi gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Almanca Artikeller tablosu
 2. Almanca artikeller PDF
 3. Almanca artikeller Bulma
 4. Der die das Artikel konu Anlatımı
 5. Almanca der, die, das çekimleri
 6. Almanca artikeller 10. sınıf
 7. Almanca Sözlükte artikel nasıl bulunur
 8. Artikel Nedir ?

Üstte belirtmiş olduğumuz sorulara yanıt aradık ve bu konuda sizler için cevaplar oluşturduk.

 

“Almanca Artikeller ve Kullanımları” üzerine bir yorum

 1. Almanca das der die
  Almanca der die das tablosu
  Almanca der die das cümleler
  Almanca das der die örnekleri

  Der erkek cinsiyetli isimler için, Die dişi cinsiyetli isimler için ve Das cinsiyetsiz isimler için kullanılır. Das, der ve die artikeldir yani isimleri tanimlamak icin kullanilir. Isimlerin önlerinde kullanilir.

  Yanıtla

Yorum yapın

] }
meritking güncel giriş meritking meritking giriş kingroyal kingroyal güncel giriş madridbet güncel giriş madridbet giriş
1melek.com Kedi isimleri