Almanca Eylem Fiilleri

Almanca Eylem Fiilleri: Fiiller, cümlelerde eylemleri ifade etmek, anlatılan olayları zaman ve şahsa göre belirtmek için kullanılır. Dil öğrenirken, eylem fiillerinin çekimlerini ve anlamlarını anlamak, dilin temel yapı taşlarını oluşturur ve dil becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Fiiller, cümle yapısında kritik bir rol oynar.

 • Eylem Bildirme: Eylem fiilleri, bir şeyi yapma, gerçekleştirme veya eylemde bulunma anlamını taşır. Örneğin, “gehen” (gitmek), “schreiben” (yazmak) gibi fiiller bu kategoriye girer.
 • Düzensiz Fiiller: Almanca’da bazı eylem fiilleri düzensiz olarak çekimlenir. Bu, fiilin çekimlerinin düzenli kalıplar izlemediği ve ezberlenmeleri gerektiği anlamına gelir. Örneğin, “sein” (olmak) ve “haben” (sahip olmak) düzensiz yardımcı fiil olarak bilinir.
 • Ayraçlarla Birleştirme: Birçok Almanca eylem fiili, belirli ayraçlarla birleştirilerek yeni anlamlar kazanır. Bu ayraçlar, fiilin anlamını ve kullanımını önemli ölçüde etkiler. Örneğin, “anfangen” (başlamak), “aufhören” (durmak) gibi fiiller ayraçlarla kullanılır.
 • Zamanlar ve Çekimler: Eylem fiilleri, cümledeki zaman, şahıs ve sayıya göre çekimlenir. Almanca’da temel zamanlar şunlardır: Präsens (şimdiki zaman), Präteritum/Perfekt (geçmiş zaman), Futur I/II (gelecek zaman) ve Konjunktiv I/II (istek zamanı).
 • Yardımcı Fiiller: Geçmiş zaman ve diğer karmaşık zamanları oluşturmak için yardımcı fiiller kullanılır. Örneğin, “haben” ve “sein” en yaygın kullanılan yardımcı fiillerdir.

Almanca Filler (das Verb), anlam olarak üç gruba ayrılmaktadır:

 1. Zustandsverben: Bir durumu ifade eden fiiller:
  • schlafen (uyumak)
  • bleiben (kalmak)
  • wohnen (ikamet etmek, oturmak)
 2. Vorgangsverben: Bir olayın oluşunu ifade eden fiiller:
  • wachsen (büyümek)
  • einschlafen (uykuya dalmak)
  • fallen (düşmek)
 3. Tätigkeitsverben (-Handlungsverben): Bir eylemi ifade eden fiiller:
  • lesen (okumak)
  • schreiben (yazı yazmak)
  • lieben (sevmek)

Almanca Eylem Fiilleri ve Türkçe Anlamları

 • Leben = Yaşamak
 • Sterben = Ölmek
 • Finden = Bulmak
 • Stehen = Durmak
 • Sitzen = Oturmak
 • Nehmen = Almak
 • Töten = Öldürmek
 • Fliegen = Uçmak
 • Brennen = Yakmak
 • Kommen = Gelmek
 • Verlieren = Kaybetmek
 • Stehlen = Çalmak
 • Verteidigen = Savunmak
 • Angreifen = Saldırmak
 • Öffnen = Açmak
 • Schließen = Kapatmak
 • Liegen = Yatmak
 • Gewinnen = Kazanmak
 • Denken = Düşünmek
 • Scheitern = Başarısız olmak
 • Rauchen = Sigara içmek
 • Wissen = Bilmek
 • Legen = Koymak
 • Verletzen = Yaralamak
 • Tragen = Taşımak
 • Retten = Kurtarmak
 • Fallen = Düşmek
 • Schießen = Ateş etmek
 • Hämmern = Çekiçlemek
 • Sägen = Testereyle kesmek
 • Bohren = Delmek
 • Zocken = Kumar oynamak
 • Wählen = Oy vermek / Seçmek

Almanca Eylem Fiilleri ‘Hareket

 • Laufen = Koşmak
 • Schwimmen = Yüzmek
 • Springen = Zıplamak
 • Heben = Kaldırmak
 • Ziehen = Çekmek
 • Drücken = İtmek
 • Drücken = Hasmak
 • Werfen = Atmak
 • Krabbeln = Emeklemek
 • Kämpfen = Dövüşmek
 • Fangen = Yakalamak
 • Schlagen = Vurmak
 • Klettern = Tırmanmak
 • Rollen = Yuvarlanmak
 • Graben = Kazmak

Almanca Eylem Fiilleri isimli konumuza kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Almanca Eylem Fiilleri okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Yorum yapın

FAQ

Almanca Filler (das Verb), anlam olarak üç gruba ayrılmaktadır: Vollverben: Tam fiillerdir. Hilfsverben: Yardımcı fiillerdir. Modalverben: Tarz fiilleridir.

Almanca cümlelerde, fiiller genellikle ikinci konumda bulunur. Yani, fiil cümlenin ikinci kelimesidir. Almanca cümlelerinde genellikle şu sıraya dikkat edilir: Konu + Fiil + Nesne + Zaman zarfı + Diğer ögeler Örnek olarak: Ich trinke Wasser. (Ben su içiyorum.) Er liest ein Buch. (O bir kitap okuyor.) Sie spielen Fußball. (Onlar futbol oynuyorlar.) Fiil, cümlenin anlamını taşıyan önemli bir unsurdur ve genellikle cümlenin ortasında yer alır. Ancak, bazı durumlarda cümledeki diğer ögelerin sırası değişebilir, özellikle vurgu yapmak veya duygusal anlam eklemek için. Ancak, temel olarak fiilin ikinci sırada olduğu hatırlanmalıdır.

Almanca fiiller, çekimlenirken belirli ekleri alırlar. Fiillerin çekimlerini ve ekleri anlamak, Almanca cümlelerin yapılarını ve anlamlarını anlamak için önemlidir. İşte Almanca fiillerin alabileceği bazı yaygın ekler: Şimdiki Zaman (Präsens) Ekleri: -ich: -e -du: -st -er/sie/es: -t -wir: -en -ihr: -t -sie/Sie: -en Örnek: "sprechen" (konuşmak) fiili için: ich spreche (ben konuşuyorum) du sprichst (sen konuşuyorsun) er/sie/es spricht (o konuşuyor) wir sprechen (biz konuşuyoruz) ihr sprecht (siz konuşuyorsunuz) sie/Sie sprechen (onlar/siz konuşuyorsunuz) Geçmiş Zaman (Perfekt) Ekleri: Fiillerin Perfekt çekimleri için genellikle "haben" veya "sein" yardımcı fiilleri kullanılır. Ayrıca fiilin köküne "-t" eklenerek de çekim yapılabilir. -ich: -te / -ete / -ierte / -te (düzensiz fiiller) -du: -test / -etest / -iertest / -test (düzensiz fiiller) -er/sie/es: -te / -ete / -ierte / -te (düzensiz fiiller) -wir: -ten / -eten / -ierten / -ten (düzensiz fiiller) -ihr: -tet / -etet / -iertet / -tet (düzensiz fiiller) -sie/Sie: -ten / -eten / -ierten / -ten (düzensiz fiiller) Örnek: "machen" (yapmak) fiili için: ich habe gemacht (ben yaptım) du hast gemacht (sen yaptın) er/sie/es hat gemacht (o yaptı) wir haben gemacht (biz yaptık) ihr habt gemacht (siz yaptınız) sie/Sie haben gemacht (onlar/siz yaptılar) Gelecek Zaman (Futur I) Ekleri: Fiillerin gelecek zaman çekimleri için yardımcı fiil olarak "werden" kullanılır ve fiilin köküne "en" eklenir. -ich: -e -du: -st -er/sie/es: -t -wir: -en -ihr: -t -sie/Sie: -en Örnek: "machen" (yapmak) fiili için: ich werde machen (ben yapacağım) du wirst machen (sen yapacaksın) er/sie/es wird machen (o yapacak) wir werden machen (biz yapacağız) ihr werdet machen (siz yapacaksınız) sie/Sie werden machen (onlar/siz yapacaklar) Bu ekler, Almanca fiillerin çekimlerini oluşturmak için kullanılır. Çekimler, fiilin zamana, şahsa ve sayıya göre nasıl değiştiğini belirler. Dil pratiği yaparak bu çekimleri ve ekleri daha iyi anlamak ve kullanmak mümkündür.

Almanca'da "zarf fiiller" olarak adlandırılan ve fiillerle birleşerek yeni anlamlar kazanan bir grup fiil bulunmaktadır. Bu zarf fiiller, fiillerle belirli zarf ya da edatlarla birleşerek yeni fiil anlamları oluşturan özel bir yapıya sahiptir. İşte Almanca'da yaygın olarak kullanılan bazı zarf fiiller: ankommen (gelmek, varmak): an (bir yere) + kommen (gelmek) aufstehen (kalkmak): auf (üzerine) + stehen (durmak) abfahren (kalkmak, ayrılmak): ab (bir yerden) + fahren (gitmek) einkaufen (alışveriş yapmak): ein (içine, içeriye) + kaufen (almak, satın almak) ausgehen (dışarı çıkmak, eğlenmeye gitmek): aus (dışarıya) + gehen (gitmek) mitbringen (bir şeyi getirmek, beraberinde getirmek): mit (beraberinde) + bringen (getirmek) umziehen (taşınmak, giyinmek): um (etrafında) + ziehen (çekmek) vorbereiten (hazırlamak, önceden hazırlamak): vor (önünde, öncesinde) + bereiten (hazırlamak) zurückkommen (geri gelmek): zurück (geriye, geri) + kommen (gelmek) anfangen (başlamak): an (başında) + fangen (yakalamak, başlamak) Bu zarf fiiller, Almanca'da günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde oldukça sık kullanılan yapılar arasındadır. Anlamını kavramak için zarf fiillerin kök fiil ve eklerini dikkatli bir şekilde incelemek önemlidir. Alıştırma yaparak bu yapıları daha iyi anlamak ve kullanmak dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

meritking güncel giriş meritking meritking giriş kingroyal kingroyal güncel giriş madridbet güncel giriş madridbet giriş
1melek.com Kedi isimleri petinya.org