Almanca Dersleri

Almanca Hayvanlar – Die Tiere

Almanca Hayvanlar – Die Tiere  Global, sistemsel yaşamın içinde insanların yanı sıra düşünemeyen, düşünme
ehliyeti ve yetisine sahip olmayan fakat yaşam belirtisi gösteren bir yapıya sahip olmakla beraber
sürekli olarak hareket halinde olan solunum yapabilen fakat düşünemeyen, aklı ile hareket edemeyen
canlılar hayvan olarak nitelendirilir. Almancada Almanca Hayvanlar şu şekilde bilinir. “Die Tiere”
(okunuşu: dii tiğre)

Almanca Artikeller Nedir ?

Almanca Artikeller: Dillerin yapısından ve varoluşlarından gelen belli değişmez ve ve ya sabit olmayan
kuralları olabilir. Almancada kendi içinde belli veya belirsiz aralıklarla kendini dil bakımından
yenileyebilir. Tamamıyla sabit bir dil olmadığını kelimelerin okunuşunu ve zaman zaman yazılışına
harf ekleyip çıkararak göstermektedir.
Dünyadaki her dilin kendine özgü lehçe, yazı, konuşma gibi ağız farklılıkları, dil farklılıkları, kalıp
farklılıkları olabilir. Bu farklılıkların nedenlerinden bazıları şunlar diyebiliriz;

✓ Evren, akan zamanın etkisiyle değişir, gelişir ve şekillenir. Bu yüzden yeni çağ modelleri gün
yüzüne çıkar bu da ülkelerin ve milletlerin dillerine yansıyabilir,

✓ Milletlerin kendi içindeki işleyiş sistemi ve sistemdeki her statüden insanların dili akıcı ve
anlaşılabilir bakımından konuşabilmesi.

Bu sebeplerle Almanca Artikel oluşumu kaçınılmazdır. Almancada her kelimenin başına artikel
gelmesi yani öğe yerleştirilmesi her cümle ve kelimenin doğru kurulmasına olanak sağlar. “Almanca
da her kelime ve her cümlenin başına neden Artikel eklenir” şeklinde ki sorulara verilen cevaplar ise
kesin olmamakla beraber tatmin edici değildir. Çünkü Almanca tam olarak sabit bir dil değildir.
Almanca sadece kendi içinde ki yapıya ve kendi belirlediği kurallara göre değişen gelişen artikellere
sahip bir dildir. Almanca da Almanca Artikel kullanımının Erkek, Kadın ve Nesne olarak
komutlandırılıp ayrılmıştır.

Bu artikeller; Der (Erkek içindir – okunuşu: ”der” Das (Nesnedir-okunuşu: ”dass”) Die (Kadın içindir – okunuşu: ”dii”) olarak bilinir. Artikelleri doğru kullanmak Almancayı doğru öğrenmek için önemli bir husustur.

Almanca Hayvan İsimleri

Almanca Hayvan İsimleri

Almanca Hayvanlar – Die Tiere  Almanca hayvanlar ne demek ? Almanca Hayvanları sıralarken dikkat etmemiz gereken nokta kelimelerin önüne doğru artikelleri
yerleştirmek olacaktır. Aslında sadece hayvanları sıralarken değil bir cümle içinde bir kelimenin
başında artikel kullanımı zorunludur.

Bu zorunluluğun Almancaya göre mantığı şunlardır;

• Almancada her bir kelimenin bir cinsiyeti temsil ettiği,
• Her kelimenin bir ses terazisine sahip olduğu,
• Kelimelerin karakterleri olduğu.

Bunlara dikkat ederek Almanca Hayvanları sıralayabiliriz;
“Die Tiere”

1. Kedi = Die Katze (okunuşu : dii katzı)
2. İnek = Die Kuh (okunuşu : dii kuu)
3. Fare = Die Maus (okunuşu : dii mauss)
4. At = Das Pfred (okunuşu : dass fead)
5. Köpek = Der Hund (okunuşu : der huunt)
6. Aslan = Der löwe (okunuşu : der lüvü )
7. Kaplan= Der Tiger (okunuşu : der tiga)
8. Eşek = Der Esel (okunuşu : dii izıı)
9. Koyun = Das Schaf (okunuşu : das şahaf)
10. Domuz = Das Schwein (okunuşu :dass şivayn”)
11. Fil = Der Elefant (“okunuşu : der elefant)
12. Zebra = Das Zebra (“okunuşu : dass zebra)
13. Maymun = Der Affe (okunuşu : der afı)
14. Zürafa = Die Giraffe (okunuşu : dii girafı)
15. Tavuk = Das Huhn (okunuş : das huun)

Almanca Hayvanlar Örnek Cümleler

Almanca Hayvanlar İle İlgili Örnek Cümleler – Die Tiere Satze

1. Giraffen und kamele sind tiere mit langen halsen auf der welt.
• ” Zürafalar ve develer dünyadaki uzun boyunlu hayvanlardır.”

2. Der ort, an dem die kühe leben, ist von einem zaun umgeben. und kühe weiden in diesem
bereich.
• “İneklerin yaşadığı yer bir çitle çevrilidir. Ve inekler bu bölgede otluyor”

3. Katzen laufen aufgrund eines angeborenen Impulses standig vor hunden davon.
• “Kediler, doğuştan gelen bir dürtü nedeniyle köpeklerden sürekli kaçar”

4. Mause leben in abwasserkanälen, unterirdischen, schmutzigen und feuchten orten
• “Fareler kanalizasyonda, yeraltında, kirli ve nemli yerlerde yaşar”

5. Obwohl der wert von pferden in vielen landern der welt gesunken ist, In der vergangenheit
gab es kriege mit pferden, und es wurden große schlachten gewonnen.

• Dünyanın birçok ülkesinde atların değeri düşmesine rağmen, geçmişte atlarla yapılan
savaşlar olmuş ve büyük savaşlar kazanılmıştır.

6. Der genaue Grund, warum Hunde Katzen jagen, ist unbekannt, aber Katzenschwänze können
Hunde verrückt machen.
• “Köpeklerin kedileri kovalamasının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak kedi kuyrukları
köpekleri çılgına çevirebilir.”

7. Das außere erscheinungsbild der lions kann menschen erschrecken.
• “Aslanların fiziksel görünümü insanları korkutabilir”

8. Die starken füße der tiger laufen mit der gleichen geschwindigkeit wie ein high end auto.
• “Kaplanların güçlü ayakları, üst düzey bir araba ile aynı hızda koşuyor.”

9. Schafkot ist rund und winzig in form einer kugel.
• “Koyun dışkıları top şeklinde yuvarlak ve küçücüktür.”

10. Die fahigkeit von hühnern, eier zu legen, ist der größte segen, den die natur dem menschen gibt.
• “Tavukların yumurtlama yeteneği, doğanın insanlara verdiği en büyük nimettir.

Almanca Hayvanlar - Die Tiere

“Almanca Hayvanlar – Die Tiere” üzerine bir yorum

Yorum yapın