Almanca Hukuk – Das Recht

 

Almanca Hukuk – Das Recht

Almanca Hukuk – Das Recht Bugün ki yazımız Almanca Hukuk – Das Recht  ;  Almanca dilini öğreniyorsanız hukuk, ile ilgili terimler kelimeler cümle yapısı sıkça olmasa da nadiren kullanılan konulardan biridir. Hukuktan bahsederken kullanabileceğiniz kelimeler ve cümlelere,  Almanca Hukuk – Das Recht  Almanca Türkçe karşılıklarına yazımızda yer verdik ve size detayları ile anlatmaya çalıştık.

Almanca Hukuk Terimleri

Hukuk, neyin doğru ve neye izin verildiğiyle ilgilidir. İnsanlar neyin doğru olduğu konusunda birbirleriyle konuşup anlaşmışlardır.

(Beim Recht geht es darum, was richtig und erlaubt ist. Menschen haben miteinander abgesprochen und sind sich einig geworden, was Recht ist.)

Doğru olan çoğunlukla kanunlarda yazılıdır. Bunlar, bir ülkedeki tüm insanlar için geçerli olan kurallardır. Özel bir yasa olan Anayasa: yasaların nasıl oluştuğunu açıklar. Buna da genellikle parlamento karar verir.

(Das Recht steht meistens in Gesetzen. Das sind Vorschriften, die für alle Menschen in einem Land gelten. Ein besonderes Gesetz ist die Verfassung: Sie beschreibt, wie Gesetze gemacht werden. Normalerweile entscheidet das Parlament darüber.)

Hukuk, sadece kanunlarla oluşmaz. Örneğin; iki kişi bir sözleşme imzaladığında, içinde yazan her ikisi için de doğru ve geçerlidir. Buna sözleşme hukuku denir.

(Recht entsteht aber nicht nur dadurch, dass es Gesetze gibt. Wenn zwei Menschen einen Vertrag unterzeichnen, dann ist das, was darin abgemacht wurde, für beide Recht. Man nennt das Vertragsrecht.)

Alanında uzman olanlar hukuk okumaktadır. Latince’de bu ders bölümüne Jura denir. Avukat olduktan sonra insanlara yardım edilebilir. Çünkü insanlar zaman zaman neye izin verilip verilmediği konusunda tavsiyeye ihtiyaç duymaktadır. Diğerleri hakim olur. Birisi yasayı çiğnemekle suçlanırsa, bunun gerçekten böyle olup olmadığına hakimler deliller doğrultusunda karar verir.

(Fachleute für das Recht studieren Rechtswissenschaft. Auf Lateinisch wird dieser Studiengang Jura genannt. Sobald man Anwalt wird, kann man den Menschen helfen. Denn die Menschen brauchen immer wieder Rat, was erlaubt ist und was nicht. Andere werden Richter. Wenn jemand beschuldigt wird, Recht gebrochen zu haben, entscheiden Richter, ob das wirklich so ist.)  [ Almanca Artikeller ve Kullanımları ]

 

Almanca Hukuk - Das Recht Çeşitli Cümleler

Hukuk alanında en önemli 10 almanca kelime ( Die 11 wichtigsten deutschen Wörter über das Gesetz )

 • das Gesetz, das Recht = Yasa, hak, hukuk)
 • der Fall = Dava
 • der Prozess = Dava süreci
 • das Gesetz = Kanun
 • das Gericht = Mahkeme
 • der Angeklagte, die Angeklagte = Sanık
 • anklagen, beschuldigen = Yargılamak, suçlamak
 • der Zeuge = Tanık
 • der Angeklagte = Sanık
 • der Zeuge, die Zeugin = Görgü tanığı
 • der Beweis = Kanıt
 • das Opfer = Mağdur
 • der Verdächtige = Şüpheli
 • der Fingerabdruck = Parmak izi
 • die Strafe = Ceza
 • die Strafe = Para cezası
 • das Gefängnis = Hapis
 • das Verbrechen = Suç
 • das Beweismittel = Delil
 • die Geschworenen = Jüri
 • der Paragraph = Paragraf
 • die Rechtsabteilung  = Hukuk departmanı

 

Almanca Hukuk - Das Recht Örnek Cümleler ve Kelimeler

Almanca Hukuk Çeviri Örnekleri

 

Einige Beispielsätze (Bir kaç örnek cümle)

Das verstößt gegen das Gesetz.

(Bu yasalara aykırı.)

Wir sehen uns vor Gericht.

(Mahkemede görüşürüz.)

Das Prozess ist lang.

(Bu uzun bir dava süreci.)

Der Angeklagte ist nicht da.

(Sanık burada değil.)

Ich werde angeklagt.

(Ben suçlanıyorum.)

Ich muss als Zeugin vor Gericht erscheinen.

(Görgü tanığı olarak mahkemeye çıkmalıyım.)

Ich wurde zum Opfer.

(Mağdur oldum.)

Es war seine Schuld.

(Onun suçuydu.)

Die Strafe ist zu mild.

(Bu ceza çok hafif.)

Ist das ein Verbrechen?

(Bu bir suç mu?)

Das ist kein Beweismittel.

(Bu bir delil değil.)

Almanca Hukuk - Das Recht Konu Anlatımı

Yorum yapın