Almanca Matematik İle İlgili Kelimeler

Matematik Nedir : Matematik, sayılarla işlem yaparak problemleri çözmeye yönelik bir bilim dalıdır. Matematikte kullanılan temel işlemler son derece önemlidir. Bu işlemler; toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedir. Bu kavramları anlamak, matematikte başarılı olmak için elzemdir.

Almanca Matematik İle İlgili Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • die Mathematik = Matematik
 • die Addition = Toplama
 • die Subtraktion = Çıkarma
 • die Division = Bölme
 • die Multiplikation = Çarpma
 • das Ergebnis = Sonuç
 • der Zähler = Pay
 • der Nenner = Payda
 • der Bruch = Kesir
 • der Erste = Birinci
 • der Zweite = İkinci
 • der Dritte = Üçüncü
 • der Vierte = Dördüncü
 • das Yard = Yarda
 • die Arithmetik = Aritmetik
 • die Gleichung = Denklem
 • der Quadratmeter = Metrekare
 • der Kubikmeter = Metreküp
 • der Meter = Metre
 • der Millimeter = Milimetre
 • der Zentimeter = Santimetre
 • der Dezimeter = Desimetre
 • die Meile = Mil
 • der Zoll = İnç
 • der Fuß = Fut
 • null Prozent 0%
 • drei Prozent 3%
 • hundert Prozent 100%

Almanca Matematik İle İlgili Kelimeler Tekil ve Çoğul Halleri

Almanca Matematik ile ilgili kelimelerin tekil ve çoğul halleri aşağıda artikelleri ile beraber tablo halinde verilmiştir.

Almmanca Tekil Almanca Çoğul Türkçe
die Addition die Additionen Toplama
die Subtraktion die Subtraktionen Çıkarma
die Multiplikation die Multiplikationen Çarpma
die Division die Divisionen Bölme
das Ergebnis die Ergebnisse Sonuç
der Bruch die Brüche Kesir
der Zähler die Zähler Pay
der Nenner die Nenner Payda
die Gleichung die Gleichungen Denklem
der Erste die Ersten Birinci
der Zweite die Zweiten İkinci
der Dritte die Dritten Üçüncü
der Vierte die Vierten Dördüncü
der Millimeter die Millimeter Milimetre
der Zentimeter die Zentimeter Santimetre
der Dezimeter die Dezimeter Desimetre
das Yard die Yards Yarda
der Meter die Meter Metre
die Meile die Meilen Mil
der Quadratmeter die Quadratmeter Metrekare
der Quadratmeter die Kubikmeter Metreküp
der Zoll die Zoll İnç
der Fuß die Fuß Fut

Almanca Matematik Konu Anlatımı

Mathematik, birçok kişi için zor ve karmaşık bir konu olarak algılanabilir. Ancak, matematikle ilgili temel kelimeleri bilmek, bu konuda daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Bu makalede, Almanca matematik terimlerini inceleyeceğiz.

 1. Mathematik Nedir? Matematik, sayılar, şekiller ve desenler gibi soyut konuları ele alan bir bilim dalıdır. Almanca’da “die Mathematik” olarak adlandırılır.
 2. Sonuç Nedir? Sonuç, bir matematik işleminden sonra elde edilen cevaptır. Almanca’da “das Ergebnis” olarak ifade edilir.
 3. Toplama Nedir? Toplama, iki veya daha fazla sayının toplanması işlemidir. Almanca’da “die Addition” olarak adlandırılır.
 4. Çıkarma Nedir? Çıkarma, bir sayının diğerinden çıkarılması işlemidir. Almanca’da “die Subtraktion” olarak ifade edilir.
 5. Çarpma Nedir? Çarpma, iki veya daha fazla sayının çarpılması işlemidir. Almanca’da “die Multiplikation” olarak adlandırılır.
 6. Bölme Nedir? Bölme, bir sayının başka bir sayıya bölünmesi işlemidir. Almanca’da “die Division” olarak ifade edilir.
 7. Kesir Nedir? Kesir, sayıların bölünmesi sonucu oluşan bir orandır. Almanca’da “der Bruch” olarak adlandırılır.
 8. Pay Nedir? Pay, bir kesrin üst kısmındaki sayıdır ve kesrin bölümlerinden birini ifade eder. Almanca’da “der Zähler” olarak ifade edilir.
 9. Payda Nedir? Payda, bir kesrin alt kısmındaki sayıdır ve kesrin eşit parçalara ayrılmasını ifade eder. Almanca’da “der Nenner” olarak adlandırılır.
 10. Aritmetik Nedir? Aritmetik, sayılarla yapılan temel matematik işlemlerinin bir dalıdır. Almanca’da “die Arithmetik” olarak ifade edilir.
 11. Denklem Nedir? Denklem, iki tarafı da eşit olan bir matematik ifadesidir. Almanca’da “die Gleichung” olarak adlandırılır.
 12. Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Nedir? Bu kelimeler, sırayla ilk, ikinci, üçüncü ve dördüncü anlamına gelir. Matematikte sıklıkla kullanılan sayılardır.
 13. Milimetre, Santimetre, Desimetre, Metre, Mil Nedir? Bunlar uzunluk ölçüleridir. Milimetre en küçük ölçü birimi iken, mil en büyük olanıdır. Almanca’da “der Millimeter“, “der Zentimeter“, “der Dezimeter“, “der Meter” ve “die Meile” olarak ifade edilir.
 14. Metrekare Nedir? Metrekare, bir yüzeyin alanını ifade eden bir ölçü birimidir. Almanca’da “der Quadratmeter” olarak adlandırılır.
 15. Metreküp Nedir? Metreküp, bir hacim ölçüsüdür. Almanca’da “der Kubikmeter” olarak ifade edilir.
 16. Fut ve İnç Nedir? Fut ve inç, uzunluk ölçüleridir. Almanca’da “der Fuß” ve “der Zoll” olarak adlandırılırlar.
 17. Yüzde Nedir? Yüzde, 100’e bölünmüş bir oranı ifade eder. Örneğin, “null Prozent” sıfır yüzde, “hundert Prozent” yüzde yüz ve “drei Prozent” ise üç yüzde anlamına gelir.
Tekil Çoğul
NOMINATIV die Mathematik
GENITIV der Mathematik
DATIV der Mathematik
AKKUSATIV die Mathematik

Matematik temel bir konudur ve Almanca matematik terimlerini bilmek, matematikle ilgili işlemleri daha da kolaylaştıracaktır. Bu makalede, matematik işlemlerinin temel terimleri hakkında bilgileri siz değerli almanca.com.tr okuyucuları için verdik.

Sonuç olarak, matematik her ne kadar karmaşık olsa da, temel kelimeleri ve terimleri öğrenerek bu konuda kendinizi daha rahat hisstmenizi sağlar. Bu makalede, Almanca matematik terimleri ile ilgili temel bilgileri paylaştık. Umuyoruz ki, bu bilgiler matematikle ilgili çalışmalarınızda size yardımcı olacaktır.


Konu Anlatımı: Almanca Kimya İle İlgili Kelimeler


Yorum yapın