Almanca Yönler

Almanca Yönler – Almanca Harita Yönleri (Die Himmelsrichtungen)

Almanca konumuzun bu bölümünde Almanca yönler konusunu ele alacağız. Almanca dilinde kelime telaffuzu Türkçe’de yazıldığı gibi okunmadığı için kelimelerin okunuşunu da öğrenmeniz gerekiyor. Böylelikle Almanca konuşma diyaloglarında zorlanmadan kelimeyi ayırt edebilirsiniz. Yönlerin artikeli “der”tanımlayıcısıdır. Cümle içerisinde Almanca olan her kelime isim olduğu zaman önem arz ettiği için artikelleri bilmeniz gerekiyor.

Bildiğiniz üzere Türkçe ’de olduğu gibi Almanca dilinde de yönler ana ve ara yönler olarak adlandırılır.

Almanca dil bilgisinde ana yönler ve ara yönler şu şekildedir;

 • Norden – Kuzey
 • Nordwesten – Kuzeybatı
 • Nordosten – Kuzeydoğu
 • Süden – Güney
 • Südwesten – Güneybatı
 • Südosten – Güneydoğu
 • Osten – Doğu
 • Westen –Batı

Die Richtungen – Almanca istikamet yönleri

Almanca dili öğrenimine istikamet yönleri ile devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere istikamet yönleri, belirli bir yerin ve varlıkların konumuna göre tanımlanır.  Bir yere yaya olarak veya taşıt ile giderken yön değişimleri olur. Yönler sağa, sola, ileri, geri, etrafında, aşağıya, yukarıya gibi tanımlanır. Bu şekilde adlandırma yapılarak adres tarifleri ve yön belirlemeleri kolay bir şekilde anlaşılır. Bir yeri, konumu veya herhangi bir adresi Almanca tarif edebilmeniz için bu kelimeleri öğrenmeniz gerekiyor. Richtungen günlük yaşantımızda bu kelimeler oldukça kullanılmaktadır. Almanca öğrenirken bu tür kelimeleri özellikle kalıplaşmış şekilde ve cümle içerisinde alıştırmalar yaparak öğrenmelisiniz. Böylece günlük yaşantınızda zorlanmadan Almanca adres tarifleri yapabilir ve anlayabilirsiniz.

Almanca yol tarifi, istikametler ile ilgili örnek cümleler.

 • Wo ist der Bahnhof? (Tren istasyonu nerede?)

Gehen Sie nach links! (Sola gidiniz.)

Gehen Sie nach rechts! (Sağa gidiniz)

 

 • Wo ist die Post? (Postane nerede?)

Fahren Sie immer geradeaus! (Daima dümdüz/ileri sürünüz)

Gehen Sie immer geradeaus! (Daima dümdüz/ileri gidiniz.)

 

 • Wo ist die Bäckerei? (Fırın nerede?)

Gehen Sie geradeaus und dann links! (Düz ve sonra sola gidiniz/devam ediniz.)

Die Richtungen

 • Links (sol)
 • Rechts (sağ)
 • Geradeaus (ileri, düz, dosdoğru, yönü değiştirmeden)
 • Zurück (geri)
 • Hinauf (yukarı, yukarıya)
 • Hinunter (aşağı, aşağıya)
 • Herum (etrafında, çevresinde)
 • Vorwärts (ileri, ön, öne doğru)
 • Rückwärts (geriye, geriye doğru)

 

Almanca Yönler

Richtungen Almanca Yönler

Die Himmelsrichtungen (YÖNLER) :  Yazılışı ve Okunuşları

ALMANCA TÜRKÇE OKUNUŞU
Osten Doğu Ostın
Süden Güney Züdın
Westen Batı Vestın
Norden Kuzey Nordın
Nord-Ost Kuzey Doğu Nord ost
Nord-West Kuzey Batı Nord vest
Süd-Ost Güney Doğu Züd ost
Süd-West Güney Batı Züd vest

Almanca İstikamet Yönleri

 • Rechts = Sağ
 • Links = Sol
 • Über = Yukarıda
 • Hinten = Arka
 • Vorne = Ön
 • Unter = Altında
 • Hier = Burada
 • Dort = Orada
 • Nahe = Yakın
 • Fern = Uzak
 • Innen = İçinde
 • Außen = Dışında
 • Neben = Yanında

Yorum yapın