Almanya’da Sınır Dışı Edilme Nedenleri

Almanya, Avrupa’nın en büyük ve ekonomik gücü olan ülkelerinden biridir. Ancak, göçmenlik politikaları nedeniyle sık sık tartışma konusu olmaktadır. Almanya’da yaşayan yabancıların bazı durumlarda sınır dışı edilmesi gerekebilir. Bu makalede, Almanya’da sınır dışı edilme nedenlerini ve sürecini inceleyeceğiz.

Sınır Dışı Edilme Nedenleri

Almanya’da sınır dışı edilme nedenleri şunlardır:

1. Göç Yasalarını İhlal Etmek

Almanya’da yaşayan yabancıların, göç yasalarını ihlal etmeleri durumunda sınır dışı edilmeleri mümkündür. Örneğin, vizesi veya oturma izni süresi dolmuş olan kişilerin ülkede kalmaları yasaklanmıştır. Ayrıca, evraklarında sahtecilik yapan veya yanlış beyanda bulunan kişiler de sınır dışı edilebilirler.

2. Suç İşlemek

Almanya’da suç işleyen yabancıların sınır dışı edilme ihtimali vardır. Hapis cezası alan veya terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen kişiler sınır dışı edilebilirler. Ayrıca, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar ve insan kaçakçılığı yapanlar da sınır dışı edilme riski ile karşı karşıyadırlar.

3. Tehdit Oluşturmak

Almanya’da yaşayan yabancıların güvenliğini tehdit eden kişiler sınır dışı edilebilirler. Örneğin, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler veya şiddet içeren eylemlerde bulunanlar sınır dışı edilebilirler.

Sınır Dışı Etme Süreci

Almanya’da sınır dışı etme süreci şu şekildedir:

 1. İlgili makamlar, sınır dışı edilmesi gereken kişiyi belirler.
 2. Kişiye sınır dışı edilme kararı tebliğ edilir ve kişiye itiraz hakkı verilir.
 3. Eğer kişi itiraz ederse, mahkeme süreci başlar.
 4. Mahkeme, kişinin sınır dışı edilip edilmemesine karar verir.
 5. Karar kesinleştikten sonra, kişi ülkeden çıkartılır.

Sınır Dışı Edilenler Nereye Gönderilir?

Sınır dışı edilme, hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir durumdur. Fakat bazı insanlar, kanunları ihlal ettikleri için bu durumla yüzleşmek zorunda kalırlar. Peki sınır dışı edilenler nereye gönderilir?

İlk olarak belirtmekte fayda var ki, sınır dışı edilenler genellikle kendi ülkelerine gönderilirler. Gönderim işlemi, sınır dışı kararı veren ülkenin yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. Kişi, kendi ülkesine teslim edilir ve gerekli işlemler yapılır. Eğer kişi, kendi ülkesinde aranıyor veya suçlu olduğu bir davada yargılanması gerekiyorsa, yargı süreci başlatılır veya cezaevine gönderilir.

Ancak bazı durumlarda, kişinin kendi ülkesi haricinde başka bir ülkeye gitme şansı da bulunabilir. Bunun için öncelikle o ülkenin kabul etme koşullarının sağlanması gerekmektedir. Eğer kabul edilirse, kişi o ülkeye gönderilebilir. Ancak bu durum oldukça nadirdir ve genellikle kişi kendi ülkesine geri gönderilir.

Bu noktada, insan hakları açısından da önemli bir konu olan sınır dışı etme işlemleri, uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak yapılmalıdır. Kişilerin hakları korunmalı ve mümkünse sınır dışı işlemi öncesi ülkeler arasında gerekli görüşmeler yapılmalıdır.

Sonuç olarak, sınır dışı edilenlerin yeni yuvaları genellikle kendi ülkeleridir. Ancak nadiren de olsa başka bir ülkeye gönderilebilirler. Bu işlem, uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak yapılmalıdır. Sınır dışı edilmenin de kişinin hayatında ciddi zorluklara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Almanya İltica Kabulu Oranı

Almanya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi iltica başvurularına sık sık maruz kalır. Bu nedenle, ülkede yaşayan mültecilerin sayısı oldukça yüksektir. Ancak, Almanya’ya iltica etmek isteyenlerin başvurularının kabul oranı hakkında çok fazla bilgi yoktur.

Almanya’da İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya’ya iltica etmek isteyen kişiler, önce Federal Göç ve Mültecilik Ofisi (BAMF) tarafından belirlenen bir göçmenlik merkezine başvuru yapmalıdır. Burada, iltica başvurusu yapmak için gerekli olan evrakların tamamını hazırlamak zorundadırlar. Bu evraklar arasında başvuru formu, pasaport, fotoğraf ve kimlik belgesi yer alır.

Başvuru sahibi daha sonra, görüşme için BAMF tarafından belirlenen tarihte ve saatte merkeze gelmelidir. Bu görüşmede, başvuru sahibinin kişisel durumu, neden iltica etmek istediği ve iltica edeceği ülkeye dair bilgiler sorulur.

Almanya İltica Kabul Oranı Nedir?

Almanya iltica kabul oranı, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte %50 civarına düşmüştür. Yani, her 2 kişiden birinin başvurusu kabul edilirken diğer yarısının başvurusu reddedilmektedir.

Almanya, birçok Avrupa ülkesi gibi sığınmacıların yoğunlaştığı bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle, son yıllarda ülkeye kaçak yollardan girenlerin sayısı ciddi anlamda azalmıştır. Buna rağmen, Almanya’ya yönelik iltica başvuruları hala devam etmektedir ve başvuru sahiplerinin çoğu Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelmektedir.

Türkiye ile Geri Kabul Anlaşması

Türkiye, Avrupa Birliği ile yaptığı geri kabul anlaşması gereği, AB ülkelerinden kaçan mültecileri geri kabul etmek zorundadır. Bu anlaşma kapsamında, Türkiye’den Almanya’ya kaçan bir mülteci yakalanırsa, geri gönderilebilir.

Son yıllarda alınan önlemlerle beraber, Türkiye üzerinden Almanya’ya kaçanların sayısı da azalmıştır. Ancak, Türkiye’den Almanya’ya iltica edenlerin sayısı hala yüksektir.

Almanya iltica kabul oranı, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça yüksek seviyede olsa da, her başvuru kabul edilmemektedir. Bu nedenle, iltica başvurusu yapmak isteyenlerin başvurularını titizlikle hazırlayıp, gerekli belgeleri sunmaları büyük önem taşımaktadır.

Sonuç

Almanya’da sınır dışı edilme nedenleri ve süreci oldukça net bir şekilde belirlenmiştir. Göçmenlerin, göç yasalarını ihlal etmemeleri ve Almanya’da kalabilmek için gerekli yasal gereklilikleri yerine getirmeleri önemlidir. Sınır dışı edilme kararlarına itiraz hakkı da bulunmaktadır. Ancak, sınır dışı edilme kararları geçici veya kalıcı olabilir ve kişilerin tekrar Almanya’ya girebilme hakları kısıtlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Almanya’da sınır dışı edilen kişiler nereye gönderilir?

 • Sınır dışı edilen kişiler, genellikle ülkelerine geri gönderilirler.

Sınır dışı edilme kararına itiraz etmek mümkün müdür?

 • Evet, kişilere sınır dışı edilme kararı tebliğ edildikten sonra, itiraz hakkı verilir.

Sınır dışı edilen kişiler bir daha Almanya’ya girebilirler mi?

 • Sınır dışı edilen kişiler, genellikle bir daha Almanya’ya giremezler. Ancak, bazı durumlarda sınır dışı edilme kararı geçici olabilir ve kişi belirli bir süre sonra tekrar Almanya’ya girmeye hak kazanabilir.

Almanya’da yaşayan yabancıların hangi belgeleri tamamlamaları gerekmektedir?

 • Almanya’da yaşayan yabancılar, vize veya oturma izni gibi göçmenlik belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, evrak işlemlerinde doğru beyanda bulunmaları ve göç yasalarını ihlal etmemeleri gerekmektedir.

Sınır dışı edilen kişilerin hakları nelerdir?

 • Sınır dışı edilen kişilerin hakları, ülkelerine geri gönderilmeyi kabul etmeme hakkı ve insanlık dışı muamele görmeme hakkı gibi temel insan haklarıdır.

Göçmenlerin Almanya’da kalması için neler yapmaları gerekmektedir?

 • Göçmenler, Almanya’da yaşamak istiyorlarsa, göçmenlik belgelerini tamamlamaları ve göç yasalarını ihlal etmemeleri gerekmektedir. Ayrıca, Almanya’da çalışmak için gerekli olan lisans veya sertifikaları almaları da önemlidir.