Bilimde Matematik ve Geometrinin Önemi

Matematik ve Geometrinin Önemi Uzay ve geometri konularını yakından ilgilendiren açılar ve matematik, günümüzden yıllar öncesinde de bilim insanlarının merak ve uğraşları arasında olmuştur. Yıldızlar arası mesafelerin nasıl ölçüleceği, uzaydaki gezegenlerin birbirleri ile olan etkileşimleri ve doğada bulunan tüm varlıkların dengede nasıl durabildikleri, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre tespit edilmiştir.

Milyonlarca metre uzaklıktaki yıldızların arasını dakikalar içerisinde bulmak ve daha bunun gibi birçok imkansız görünen birimlerin ölçülebilir hale gelmesi matematik ve geometri sayesindedir.

Bazı bilim insanları da geometri konusunu merak etmiş ve geometrik şekiller ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır. Örneğin; bir çokgenin iç açılarının ölçüleri, kenarlarının birbirlerini ile orantılarını, hatta bu çokgenlerin geometrik formüllerden yararlanarak kenarlarının bilinmemesine rağmen alanlarını hesaplamışlardır.

Günümüzde bile eskiden bulunmuş yöntemlerin çoğu aktif olarak kullanılmakla beraber, bulunan bu formüllerin bilim insanlarınca yeniden hesaplandığında çoğunun doğru sadece bir kısmının hatalı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum hem eskiden yaşamış bilim insanlarının ne kadar başarılı olduğunu hem de Matematik ve Geometri bilimlerinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen formül ve mantıklarında hiçbir değişikliğin olmadığının kanıtıdır.

Bilimde Matematik ve Geometrinin Önemi kesinlikle azımsanamaz derecededir ve akıllara gelebilecek her şeyin hesaplanması – saptanmasında bu ikisinden yararlanılır.

Bilimde Matematik ve Geometrinin Önemi Nedir

Geometri Kavramı sözlük anlamı olarak “geo” ve “metro” kelimelerinden oluşur. Bütün olarak ölçü birimi şeklinde ifade edilen geometri uzunluk, alan, açı ve yüzey kavramlarının birleşmesinden oluşur. Günlük hayatımızda gördüğümüz çoğu varlık Geometri ve Açılar ile yakından alakalıdır. Sanayiden inşaatlara, otomobillerden uzay bilimlerine kadar tüm bölümlerde insanların karşısına çıkabilen ve onların çalışma prensipleri ile yakından alakalı olan geometri formüller ve kurallarla dolu bir bilim dalıdır.

Matematiğin alt dalları olan geometri ve açılar, hangi şekillerde ve hangi ortamlarda olursa olsun hiçbir şeyden etkilenmeyerek bulunacak değerlerin sabit kalmasını sağlar. Örneğin; iki boyutlu bir çokgenin kenarları ne şekilde çizilirse çizilsin dört kenarının birleşmesi sonucu toplam iç açılar 360 derece olacaktır. Aynı şekilde kenar açı bağlantılarından faydalanarak çokgenlerin alanları da bulunabilir. Diğer bir örnek olarak; sadece bir kenarı bilinen bir üçgenin alanı veya çevresi hesaplanmak istenildiğinde sinüs ve kosinüs teoremlerinden faydalanılarak rahatlıkla hesaplamalar yapılabilir. Burada önemli olan, bir kenar ve o kenarın gördüğü açı değerinin bilinmesidir. Bu bilgiler uzayda veyahut hesaplanması günler sürecek bölgelerde insanların sıklıkla kullandığı formüller arasındadır.

Matematik ve Geometrinin Önemi ; Bunların yanı sıra matematik ve geometri dünyasına iz bırakmış iki bilim insanı, geometrik şekiller üzerinde daha önce keşfedilmemiş birtakım formüllere ulaşmışlardır. Pisagor ve Öklid olarak tanınan bu bilim insanları, derin araştırmalar sonucu üçgenlerde çeşitli bilgiler elde etmiştir. Dünya üzerinde Pisagor ve Öklid kanunları olarak bilinen bu formüller günümüzde halen daha değiştirilmeden kullanılmaktadır. Bilimde Geometri ve Açılar, uzay çözümlemelerinden – atom araştırmalarına, yıldızlar arasındaki mesafeden – günlük yaşama kadar pek çok alanda önem arz etmektedir.

Pisagor Teoremi Nedir?

Matematik ve Geometrinin Önemi;  Matematik ve Geometri bilimleri ile yakından ilgilenen Pisagor, bir gün kağıtlar üzerinde çizim yaparken bir üçgen çizer. Ancak bu üçgeni çizerken dümdüz bir üçgen olarak değil de parçalanmış olarak şekillendirir. Üçgenin kısa kenarlarını üçe ve dörde bölen Pisagor, son kenarı olan hipotenüsü bölecekken hipotenüsün kendiliğinden beş parçaya ayrılmış olduğunu fark eder. Bunun üzerine Pisagor üçgenlerin kısa kenarlarını üçer ve dörder metre uzunluğunda çizildiğinde, uzun kenarın daima beş metre olacağını söyler. Bunun sebebi ise, kısa kenarların kareleri toplamı daima uzun kenar olan hipotenüsün karesine eşit olmasıdır.

Günümüzde ise matematik ve geometri anlamında çok sık kullanılan bu Pisagor teoremi alan, kenar ve açı hesaplamalarında da tercih edilen formüller arasındadır. Özellikle düzgün çizilmiş üçgenlerde tercih edilen bu Pisagor teoremi, sadece geometri dersleri veya bilim alanında değil insanların günlük hayatta alan ve kenar ölçmek istediği birçok yerde de kullanılabilir. Ölçüm yapılacak yerin üçgen olmaması durumunda ise yüzeyin düzgün bir şekilde üçgenlere bölünüp, ardından formülün uygulanması daha doğru olur. Yani bu formül sayesinde iki kenarı veya bir kenarı,bir açısı bilinen üçgenlerin alanları ve çevre uzunlukları rahatlıkla hesaplanabilir.

Öklid Teoremi Nedir?

Matematik ve Geometrinin Önemi Bir diğer bilim insanı Öklid,Pisagor teoremine göre daha kapsamlı ve daha detaycıydı. Sadece üçgenlerle değil diğer çokgenlerle de ilgilenmiş ve bunların sonucunda geometri dünyasına değiştirilemeyecek kanunlar eklemiştir. Açı kenar bağıntıları, kenar-kenar bağıntıları ve açı-açı bağıntıları olarak tabir edilen birtakım kolaylıkları tespit etmiştir.

Öklid teoreminin bilinen en önemli kuralı “İki noktadan sadece bir doğru geçmeli” cümlesidir. Geometri dünyasına eklemiş olduğu diğer kurallar ise, tüm dik açılar birbirine eşit, bir ışın sınırsız olarak büyültülüp küçültülebilir ve merkezinin içinde nokta olan tüm yerlere çember çizilebilir.

Matematik ve Geometrinin Önemi hakkında yazılan bu yazı umarız size faydalı olmuştur.

 


Önerilen Yazı: Güneş Kaybolursa Ne Olur?