İtalyanca Artikeller

İtalyanca Artikeller:  İtalyanca dilinde, isimlerin önüne konulan artikeller “il“, “lo“, “la“, “l‘” ve “i” olmak üzere beş tanedir. Hangi artikel kullanılacağı, ismin cinsiyetine ve sayısına göre değişebilir. Aşağıda İtalyanca dilinde kullanılan artikellerin kısa bir özeti verilmiştir:

 • “Il” : Erkek tekil veya çoğul isimler için kullanılır. Örnek: “il gatto” (kedi), “il libro” (kitap)
 • “La” : Dişi tekil isimler için kullanılır. Örnek: “la casa” (ev), “la ragazza” (kız)
 • “Lo” : Erkek tekil isimler için kullanılır ve özellikle önemli, özel veya saygın olanlar için kullanılır. Örnek: “lo zio” (amca), “lo chef” (şef)
 • “L'” : Erkek tekil isimler için kullanılır ve sesli harfle başlar. Örnek: “l’uomo” (erkek), “l’albero” (ağaç)
 • “I” : Çoğul isimler için kullanılır ve sesli harfle başlar. Örnek: “i libri” (kitaplar), “i gatti” (kediler)

 

İtalyanca dilinde, isimlerin önüne konulan “il” “lo” “la” “l‘” “i” gibi kelimelere “artikel (articoli)” denir. Bu artikeller, ismin cinsiyetini ve sayısını belirler.

 • Il (erkek tekil): “Il libro” (kitap)
 • Lo (erkek çoğul): “Lo studenti” (öğrenciler)
 • La (dişi tekil): “La penna” (kalem)
 • L’ (dişi tekil ve çoğul, ismin başında bir sessiz harf ile başlıyorsa) : “L’albero” (ağaç)

Ayrıca İtalyanca dilinde, isimlerin önüne “un” , “uno” gibi kelimeler konulabilir. Bu kelimeler isimlerin belirli veya belirsiz hali olarak kullanılır.

Örnek:”Un libro” (bir kitap) ve “uno studente” (bir öğrenci)

Ayrıca İtalyanca dilinde, isimlerin önüne “questo”, “quello“, “questi” ve “quelli” gibi kelimeler konulabilir. Bu kelimeler isimlerin bu, şu, bunlar, şunlar gibi anlamlarını verir.

Örnek: “Questo libro” (bu kitap) ve “Quelli studenti” (şu öğrenciler)

İtalyanca Tanım Edatları

İtalyanca dilinde, fiil veya isimlerin anlamını belirlemek için kullanılan eklere “tanım edatları” denir. Aşağıda İtalyanca dilinde en yaygın olarak kullanılan tanım edatlarının bazıları verilmiştir:

 • Di: Bu edat, bir ismin sahibini belirtir. Örneğin: “Il libro di mia madre” (annemin kitabı)
 • A: Bu edat, bir ismin yerini veya mekanını belirtir. Örneğin: “Il negozio a Milano” (Milano’daki dükkan)
 • Con: Bu edat, bir ismin ile birlikte oluşunu belirtir. Örneğin: “Il libro con le foto” (fotoğraflar içeren kitap)
 • Per: Bu edat, bir ismin amacını veya sebebini belirtir. Örneğin: “Il libro per imparare l’italiano” (İtalyanca öğrenmek için kitap)

İtalyanca Tanım Edatları Örnek Cümleler

 1. “Il regalo di mia sorella” (kardeşimin armağanı)
 2. “La casa a Roma” (Roma’daki ev)
 3. “La pasta con il pomodoro” (domatesli makarna)
 4. “Il lavoro per guadagnare soldi” (para kazanmak için iş)
 5. “Il libro scritto da un famoso scrittore” (bir ünlü yazar tarafından yazılmış kitap)
 6. “La vacanza in montagna con gli amici” (dağ tatili arkadaşlarla)
 7. “La lettera per mio padre” (babam için mektup)
 8. “Il film di fantascienza” (bilim-kurgu filmi)
 9. “La cena con la famiglia” (aile yemeği)
 10. “La decisione per il futuro” (gelecek için karar)

Not: Bu cümleler yalnızca genel bir anlam taşımaktadır ve daha spesifik bir konuda yazılmış cümleler kurulabilir.

Yorum yapın