Kutanöz Boynuz (Cornu Cutaneum) Nedir?

Kutanöz Boynuz Latince Cornu Cutaneum adıyla da bilinen ve nadir görülen bu boynuzlar , boynuz veya bazen de odun ile mercan görünümünde olağandışı keratinli cilt tümörleridir. Kutanöz boynuz hastalığı bulaşıcı değildir, bu yüzden diğer insanlara yayılamazlar.

Kutanöz Boynuz

Genellikle küçük ve bölgeseldir. Sık olmamakla birlikte daha büyük olabilirler. Genellikle iyi huylu olsalar da malign(kötü huylu) veya premalign olabilirler. Çoğunlukla açık tenli insanlarda ve 50 yaşın üzerinde görülmektedir. Her ne kadar erkeklerde daha sık görülse de cinsiyet belirgin şekilde etkili değildir.

Çoğunlukla baş, yüzün üst tarafı, kulak, üst ekstremite, göğüs gibi güneşe fazla maruz kalan bölgelerde görülse de nadiren penis, alt dudak mukozası ve burun iç girişinde görülebilir. Kutanöz Boynuzlar, bırakıldığında yıllar içinde yavaş büyüyen soliter (tekil) lezyonlardır. Çoğunlukla erkenden müdahale edildiğinden dolayı nadiren 1 cm boyundan uzun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 25 cm’den uzun kutanöz boynuzlar da görülmüştür.

kutanoz boynuz belirtileri
kutanoz boynuz belirtileri

Kutanöz Belirtileri

 • Bu hastalık genellikle asemptomatiktir .
 • Ağrı ve iltihaplanma nedeniyle yara oluşabilmektedir.
 • Genellikle iyi huyludurlar ancak malign ve premalign de görülebilmektedir.

Kutanöz, cildin dış kısmında bir büyüme gibi görünür. Bu görülen en yaygın semptomdur. Büyük bir yumru, koni, başak veya boynuz olarak görünebilmektedir. Büyüme cilt ile aynı renkte olabilir veya farklı bir renk olabilir. Büyümenin rengi değişebilir ve şu renklerde orataya çıkabilir:

 • Beyaz
 • Pembe
 • Sarı
 • Taba rengi
 • Kahverengi

Çoğu kutanöz kavislidir ve eğrilik büyüdükçe daha da kötüleşebilir.

Bu boynuzlar vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Genellikle vücudun şu alanlarında görülürler:

 • yüz
 • Eller
 • Kulak
 • baş
 • göğüs

Vücudun güneşe daha çok maruz kaldığı bölgeler bu boynuzların büyümelerinde sebep olasılığı biraz daha yüksek olabilir.

kutanoz boynuz malign dusunduren durumlar
kutanoz boynuz malign dusunduren durumlar

Malign Düşündüren Durumlar

Malign lezyonlar yaşlı hastalarda ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir. Eğer boynuz aşağıdaki özelliklere sahipse, skuamöz hücreli karsinom da olasıdır:

 • Acı verici durumlar
 • Büyük boy ve geniş taban
 • Tabanındaki uyarılma hissi ve kızarıklık
 • Düzensiz ve hızlı büyüme

Kutanöz Boynuz Sebepleri

Kutanöz’ün nedeni hala bilinmemektedir, ancak radyasyona maruz kalmanın durumu tetikleyebileceğine inanılmaktadır. Bu, genellikle güneş ışığına maruz kalan alanlarda, yüz ve ellerde meydana gelen daha yüksek oranlarda vakalarla kanıtlanmaktadır. Diğer vakalarda yanık izlerinden kaynaklanan deri boynuzları bildirilmiştir.

kutanoz boynuz sebepleri
kutanoz boynuz sebepleri

Kutanöz Boynuzun Teşhisi

Kutanöz genellikle altta yatan bir epidermal lezyondan kaynaklanır. En yaygını verruca vulgaris (siğil), aktinik keratoz (displastik keratinositlerin potansiyel olarak kötü huylu bir lezyonu) veya skuamöz hücreli karsinom (cilt kanseri türü). Bunlar klinik olarak özdeş görünebilir. Boynuz altında hangi tip lezyonun mevcut olduğunu tespit etmenin tek güvenilir yolu lezyonu biyopsi yapmak ve patolojist (veya dermatolog) tarafından mikroskopik olarak muayene ettirilmesidir .

kutanoz boynuz teshisi
kutanoz boynuz teshisi

Kutanöz Komplikasyon

Kutanöz boynuzlu hastalar tipik olarak yüz, göz kapakları, önkollar vb. gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülen sert, konik bir projeksiyonla başvururlar. Kozmetik bir sorun olarak ortaya çıkmanın yanı sıra, kutanöz ağrı ve hızlı büyüme ile de ilişkili olabilir. Daha da önemlisi, kutanöz boynuza neden olan premalign veya malign bir komplikasyon olma ihtimali oldukça yüksektir.

Altta yatan her patolojinin komplikasyonları olabilir, bu nedenle hastanın boynuzunun altında yatan sebebi tanımlamak ise çok önemlidir.

Kutanöz Boynuz Tedavisi

Bu boynuzlar kreatin yapıda oldukları için genellikle lezyonun doğasına bağlı olarak uygun sınırlarla çıkarılabilmektedir. Bununla birlikte, altta yatan durumun tedavi edilmesi gerekecektir. Tedaviler değişkendir ve cerrahi, radyasyon terapisi ve kemoterapiyi içerebilen seçenekler mevcuttur.

Kutanöz boynuzlar cerrahi, tıbbi veya lazer ablasyon ile tedavi edilebilir. Bununla beraber, kutanöz boynuzun tanısı, ektopik tırnak gibi diğer durumlar gibi görünme kabiliyeti sebebi ile histolojik değerlendirmeden sonra yapılmalıdır.  Bu değerlendirme aynı zamanda premalign veya malign kaygılar nedeniyle gerekli bir adım olan durumun altında yatan etiyolojiyi göstermek için en doğru yöntem olarak hizmet eder.

Tarihsel olarak, kutanöz , bazın basit bir şekilde ayrılması ve koterizasyonu kullanılarak tedavi edilmiştir. Bununla birlikte, kutanöz için mevcut bakım standardı tam eksizyonel biyopsidir. Histopatolojik tanıya bağlı olarak, daha ileri yönetim planına karar verilebilmektedir.

İyi huylu lezyonlarda ise gözlem gereklidir veya lezyon estetik nedenlerle eksize edilebilir ve daha sonra periyodik olarak izlenebilir. Geniş lokal eksizyon premalign veya malign olgularda tercih edilen tedavidir. Sınırlar, tanı konan altta yatan premalign veya malign duruma bağlı olarak uygulanmalıdır. Bu marjlar, söz konusu koşul için en güncel yönergelerle tutarlı olmalıdır.

Elektrokoter için estetik açıdan karbondioksit veya neodimyum katkılı itriyum alüminyum garnet gibi ablatif lazerler tercih edilebilir.  Kriyoterapi önerilen bir tedavi değildir. Bu alternatiflere rağmen, derin biyopsi veya total eksizyon tercih edilen tedaviler olmaya devam etmekte ve boynuzun tabanının histolojik preparatlar için korunmasını sağlamaktadır.

Altta yatan skuamöz hücreli karsinomun neden olduğu kutanöz boynuzlu hastalar da metastaz açısından değerlendirilmelidir. Bazal hücreli karsinom veya skuamöz hücreli karsinomu olan hastalar için, tanıdan sonraki ilk üç yıl boyunca takip değerlendirmeleri gereklidir. Kutanöz boynuzun diğer nedenleri göz önüne alındığında, bu varlık için standart takip yeterlidir.

kutanoz boynuz tedavisi
kutanoz boynuz tedavisi

Kaynakça:Facebook Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? 2023