Kaçınılması Gereken Almanca Dil Hataları

14 Tem 2021
13
5

Kaçınılması Gereken Almanca Dil Hataları


Dil öğretmenleri size her zaman bir dili hızlı bir şekilde nasıl öğreneceğiniz konusunda basit bir ipucu verecektir ve yani: hata yapın. Bu konuda garip hissetmek için hiçbir neden yoktur, çünkü hatalar mücadelelerinizi belirlemenize yardımcı olur, böylece onların üstesinden gelebilirsiniz.

İnsanlar ana dillerinden ayrı olarak ikinci bir dil öğrenmeye başladıklarında, özellikle bir dil için ortak olan bazı problemler bulurlar, örneğin bir İngilizce anadili. Bu hatalardan bazıları telaffuza veya bir kelimeyi kelimenin tam anlamıyla yerlinizle ilişkilendirmeye dayanır. "Bekommen" dediğinizde sizi "olmak" kelimesiyle ilişkilendirebilir, ancak aslında bir şey elde etmek anlamına gelir. Bunlara "sahte arkadaşlar" denir. Bu yüzden dikkat edin.

Ich bekomme ein Geschenk – Bir hediye alıyorum

Almanca öğrenen insanların yaptığı bir diğer yaygın hata da edatlardır. Genel olarak, bu konuda genel bir kural yoktur, bu yüzden hafızanıza kalmış. Ama endişelenmeyin, bunun güzel bir hissine ulaşacaksınız ve hepsi size doğal olarak gelecektir. Örneğin, "nach Hause" derseniz, "eve" anlamına gelirken, "zu Hause" eve bir yer olarak atıfta bulunmak anlamına gelir. Bir başka hata da kelime kelime çeviridir. Almanca'daki cümlelerin yapısı sizin dilinize göre farklı olabilir. İşte bir örnek

Dem Jungen gab ich einen Ball. – Çocuğa bir top verdim.

Eğer bunu kelimesi kelimesine çevirecek olsaydık, "Çocuk bana bir top verdi" olurdu. Görüyorsunuz, farklı bir anlamı olabilir veya gülünç derecede yanlış olabilir. Telaffuz hataları da yaygındır. İşte bunlardan sadece beşi

"Z" harfi

İngilizce'deki Almanca "z" harfi "ts" gibi yazılmıştır. Örneğin, "der Sturz" (crash).

"Ö" ve "ü" noktalı işaretleri

Bu iki sesli harf, telaffuzu en zor olanlar olarak kabul edilir. İngilizce'de böyle sesler yoktur. Bu, yerli bir Alman'ın size nasıl yapılacağını öğretmesini zorlaştırır. "Herkes" kelimesindeki "e" sesini düşünmenize yardımcı olabilir, ancak şimdi dudaklarınızı yuvarlamanız gerekir. Pratik yapmak sizin için doğal hale getirecektir.

Alternatif "ch" formları

"Ch", önünde hangi harfin durduğuna bağlı olarak farklı gelebilir. Eğer "i" veya "e" "ch" den önce duruyorsa, onu bir kedi gibi tıslayan bir ses çıkarır. Bu sesi üretmek için dilinizi ağzınızın çatısına veya sert damağınıza dokunun. "A", "o" veya "u" öne çıkarsa, boğazınızın arkasında sert bir ses çıkarır. Elbette bu kadar kolay değil, kulağınızı seslere alıştırmanız gerekiyor, bu yüzden mümkün olduğunca çok Almanca sesi kontrol edin.

"S" harfi


Bu harf genellikle İngilizce'de "z" olarak yazılır, ancak aynı zamanda değişebilir. Sonuna gelirse "z" gibi harfler ve değilse, sonunda, her zaman İngilizce "z" gibi yazılır. Çift "SS" her zaman İngilizce'de "s" gibi yazılır.

"st" ve "sp"

kuralları Bir kelimenin başında "st" ise, İngilizce "sht" gibi telaffuz edilirken, bir kelimenin başındaki "sp" İngilizce'de "shp" gibi telaffuz edilir. "die Straβe", "der Strand", "der Spaβ" gibi kelimeleri düşünün.

Bir kelimenin sonunda "st" ve "sp" varsa, İngilizce'de sırasıyla "sp" gibi telaffuz edilir.



Bu makaleyi Orjinal Hali Almanca Okuyun.​


German Language Mistakes To Avoid​



Language teachers will always give you a simple tip on how to learn a language fast and that is: make mistakes. There is no reason to feel awkward about that because mistakes will help you pinpoint your struggles, so you can overcome them.


When people start learning a second language apart from their mother tongue, they find some problems that are common for a language in particular, for example, an English native. Some of these mistakes rely on pronunciation or relating a word literally with your native. Like when you say “bekommen” it may associate you with the word “to become” but it has actually the meaning of getting something. These are called “false friends”. So pay attention.


Ich bekomme ein Geschenk – I get a present


Another common mistake people who learn German make, are prepositions. In general, there are no general rules when it comes to this so it is up to your memory. But, don’t worry you’ll achieve a nice sense of it and it will all come naturally to you. For example, if you say “nach Hause” it means “ to the house” while “zu Hause” means to refer to house as a location. Another mistake is a word-for-word translation. The structure of sentences in German may be different compared to your language. Here is an example


Dem Jungen gab ich einen Ball. – I gave the boy a ball.


If we were to translate it word-by-word it would be “The boy gave I one ball”. You see, it may have a different meaning or it may be ridiculously wrong. Pronunciation mistakes are also common. Here are just five of them


The letter “z”


The German letter “z” in English is spelled like “ts”. For example, “der Sturz” (crash).


The umlauts “ö”, and “ü”


These two vowels are considered to be the most difficult to pronounce. In English, such sounds don’t exist. This makes it hard for a native German to teach you how to do it. It may help you consider the “e” sound in the word “every” except now you have to round your lips. Practice will make it natural to you.


Alternate forms of “ch”


The “ch” may sound different depending on what letter it stands in front of it. If “i” or “e” stands before “ch” it makes it a hissing sound, like a cat. To produce this sound, touch your tongue to the roof of your mouth or your hard palate. If “a”,”o” or “u” comes in front makes a harsh noise at the back of your throat. Surely it is not this easy, you have to get your ear used to sounds, so check as many German-language audios as you can.


The letter “s”


This letter usually is spelled as “z” in English, but it also may vary. If it comes to the end it letters like “z” and if it is not, in the end, it’s always spelled like the English “z”. The double “SS” is always spelled like “s” in English.


The rules of “st” and “sp”
If “st” is at the beginning of a word, it is pronounced like the English “sht”, while “sp” at the beginning of a word is pronounced like “shp” in English. Consider words like “die Straβe”, “der Strand”, “der Spaβ”.


If “st” and “sp” are at the end of a word, are pronounced like “St” respectively “sp” in English.

 




Üst