Kullanım Şartları

Kullanım Koşulları

Almanca Notlarım web sitesine (“https://almanca.com.tr/“) hoş geldiniz .

Almanca Notlarım , bu Web Sitesini ve Hizmetleri ( https://almanca.com.tr/ adresinde bulunur ) size bu şartlarda belirtilen bildirimlere, şartlara ve koşullara (“Kullanım Koşulları”) tabi olarak sağlar. Ayrıca, Hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda, söz konusu hizmet için geçerli olan kurallara, yönergelere, politikalara, şartlara ve koşullara tabi olacaksınız ve bunlar, bu referansla bu Kullanım Koşullarına dahil edilmişlerdir.

Bu Kullanım Koşulları [DATE] tarihinden itibaren geçerlidir .

Web sitesini kullanmaya uygunluğunuz, aşağıdaki koşulların karşılanmasına bağlıdır:

  • Web Sitesini ve Hizmetleri bu Kullanım Koşullarına ve ikamet ettiğiniz eyalet ve ülke tarafından belirlenen geçerli tüm yasa ve düzenlemelere göre kullanırsınız.
  • Web sitesinde eksiksiz ve doğru kayıt bilgileri sağlarsınız ve doğru kayıt bilgilerini tutarsınız
  • Kabul eder ve anlamak Almanca Notlarım , herhangi bir zamanda ve önceden haber verilmeden iptal ve / veya bu kriterlere uymayan veya bu Kullanım Şartları herhangi bir bölümünü ihlal ederseniz erişiminizi iptal edebilir

Bu Web Sitesinin Kullanımı

Web Sitemizi kullanımınızla bağlantılı olarak, sorumlu bir şekilde hareket etmeli ve sağduyulu davranmalısınız. Yukarıdakileri sınırlamadan şunları yapmayacaksınız:

  • Herhangi bir yerel, eyalet, il, ulusal veya başka bir yasa veya yönetmeliği veya bir mahkeme kararını ihlal etmek
  • Fikri mülkiyet, mahremiyet, tanıtım veya sözleşme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmek
  • Virüs kullanımı, iptal botları, Truva atları, zararlı kodlar, sel pingleri, hizmet reddi saldırıları, paket veya IP sahtekarlığı, sahte yönlendirme veya elektronik posta adresi bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerimize müdahale veya hasar verme veya benzer yöntemler veya teknoloji
  • Bilgi toplamak veya Hizmetler veya Web Sitesi ile başka şekillerde etkileşimde bulunmak için otomatikleştirilmiş komut dosyalarını kullanın
  • Bu sözleşmeyi başka bir kişi veya kuruluş adına rızası veya bir kuruluşun veya tüzel kişiliğin temsilcisi olarak bu tür sözleşmeleri yapmak için yasal ehliyet olmadan girin.

Fikri mülkiyet

Bu Web Sitesinde veya Hizmetler dahilinde yer alan tüm kod, metin, yazılım, komut dosyaları, grafikler, dosyalar, fotoğraflar, resimler, logolar ve materyaller yalnızca Almanca Notlarım’ın mülkiyetindedir .

Bu Web Sitesinde veya Hizmet içinde yer alan herhangi bir materyalin izinsiz kullanımı telif hakkı kanunlarını, ticari marka kanunlarını, gizlilik ve tanıtım kanunlarını ve / veya diğer yönetmelik ve tüzükleri ihlal edebilir. Herhangi bir materyalin herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal ettiğine inanıyorsanız, lütfen aşağıdaki adresten Almanca Notlarım ile hemen iletişime geçin .

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Web sitemiz sizi İnternet’teki diğer sitelere bağlayabilir veya diğer taraflarca sağlanan bilgi, belge, yazılım, materyal ve / veya hizmetlere başka şekilde referanslar içerebilir. Bu web siteleri, bazı kişilerin uygunsuz veya saldırgan bulabileceği bilgiler veya materyaller içerebilir. Bu Hizmet Şartları, Şartlar Kullanım Şablonu ve Gizlilik Politikası Oluşturucu tarafından oluşturulmuştur .

Bu diğer web siteleri ve taraflar bizim kontrolümüz altında değildir ve bu tür sitelerin içeriğinin doğruluğu, telif hakkı uygunluğu, yasallığı, dürüstlüğü veya başka herhangi bir yönünden sorumlu olmadığımızı ve hatalardan veya eksikliklerden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. diğer taraflara veya onların ürün ve hizmetlerine yapılan atıflar. Bu tür bir bağlantının veya referansın dahil edilmesi, yalnızca kolaylık sağlamak için sağlanır ve Web Sitesi veya tarafın tarafımızca onaylandığı veya onlarla ilişkilendirildiği veya açık veya zımni herhangi bir garanti anlamına gelmez.

Garantinin Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Web sitesi “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır. Appfigures, tedarikçileri, memurları, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri, bu Web Sitesi ile ilgili veya Hizmetlerle bağlantılı olarak açık veya zımni tüm beyan ve garantileri hariç tutar ve reddeder. Sen hariç Almanca Notlarım veya bu Web sitesinin kullanımından kaynaklanan ilişkin zararlardan tüm yükümlülüklerden.

Bu Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

Almanca Notlarım , herhangi bir zamanda Web Sitesinin herhangi bir bölümünü veya tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Ek olarak, Almanca Notlarım , tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarını, değişiklik tarihi ile birlikte Web Sitesinde yeni hükümler yayınlayarak geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Hizmete kaydolmadan veya Hizmeti kullanmadan önce bu sözleşmenin koşullarını okumaktan ve anlamaktan sorumlusunuz. Bu tür bir değişiklik yayınlandıktan sonra Web Sitesini ve / veya Hizmetleri kullanmanız, bu Kullanım Koşullarında değiştirilen yeni koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Uygulanacak Hukuk

Bu Kullanım Koşulları ve bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü anlaşmazlık veya iddia, herhangi bir seçim veya hukuk hükmü veya kuralı ihtilafını etkilemeden tr iç yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır .

Bu Kullanım Koşullarından veya Web Sitesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir yasal dava, dava veya dava münhasıran Türkiye mahkemelerinde açılacaktır.

Kullanıcı olarak Almanca Notlarım sitesini ziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.