Almanca saatler, yazılışları ve Almanca Saat Kaç Nasıl Söylenir

Almanca saatler, yazılışları ve Almanca Saat Kaç Nasıl Söylenir

Almanca saatler, A1 seviyesi olarak alman dili öğreniminde ve ileride kullanımı için önem arz etmektedir.  Almanca saatler, soru ve cevap şeklinde Aile birleşimi, Goethe ve Telc gibi sınavlarda saat soruları A1 bazen A2 seviyesinde karsımıza çıkabilir. Bu yüzden Almanca saatler konusunu tam anlamadan diğer konuya geçmenizi önermiyoruz. Saatler ile ilgili çeşitli alıştırmalar yaparak Almanca saatler konusuna hâkim olabilirsiniz.

Almanca Saatler soru olarak nasıl söylenir?

Alman dilinde saatler için iki çeşit soru kalıpları kullanılır.

 

– Wie viel Uhr ist es? (Saat kaç)

– Wie spät ist es? (Saat kaç)

 

Almanca saatler sorularına, almanca dil bilgisi kuralları dahilinde karşılık olarak verilen cevap, geçe, var, yarım ya da kala gibi terimler ile belirtilir. Bu sözcüklerin almanca saat olarak karşılıkları Nach (geçe), Vor (var), Halb (yarım)

Almanca saatler, Türkçemizde olduğu gibi belirtilirken günlük veya resmi konuşmalarda iki farklı şekilde, kısa veya uzun cevap şeklinde söylenebilir. Bu konuşmanın geçtiği diyaloğa bağlıdır.

Almanca saatler konusunda dikkat etmeniz gereken diğer bir durum ise buçuklu saatin söylenişidir. Saati buçuk olarak söylemek istediğimizde, önce yarım olan sözcük ifade edilir ve sonrasında takip eden saatin rakamı söylenir. Almanca Halb kelimesi yarım anlamına gelmektedir.

Almanca saatlerin yarımına örnek verecek olursak;

 

11:30: Halb 12 (Saat on bir buçuk geçiyor, Saat 11,5)

15:30 Halb 16 ya da Halb 4 (Saat üç buçuk, Saat 3,5) diye söylenir.

 

Alıştırmalar ile Almanca saatler konusuna devam edelim.

 

Almanca saat soru cümlesini tekrarlayalım.

Wie viel Uhr ist es? Ya da Wie spät ist es? (Saat kaç?)

Tam saat olarak cevap verelim.

Örneğin saat gece 03.00.

Almanca olarak cevabımız;

Es ist drei Uhr. (Saat üç.)

Almanca yapısı gereği bazı rakam ve harfler çekimlerden değişime uğrayabiliyor. Örneğin bir sayısı almanca dilinde eins demektir.

Saat bir (01:00-13:00) olduğunda, Almanca dilinde kullanımı aşağıda ki gibidir.

 • Es ist ein Uhr. (Saat bir.)
 • Est ist eins. (Saat bir.)

Göründüğü üzere ikisinde de anlam aynıdır. Sadece Uhr (Saat) sözcüğünün başına eins yerine ein belirterek cevaplama işlemi kurallara ve kullanıma uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

Almanca saatleri, tam saat olarak resimli ve parantez içinde Türkçe olarak anlamını aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

Nach (geçe) ve Vor (kala) olarak Almanca saatleri tanımlayalım.

Saat 01:50 ve Almanca saat kaç sorulduğunda verilecek cevap;

Est ist zehn vor Zwei. (Saat ikiye on var.) Ya da direk olarak zehn vor Drei diyebilirsiniz. Almanca yazılı ve test sorularında cümleyi bütün olarak kurmanız gerektiği için kısaltarak tanımlama genel olarak karşılıklı konuşmalarda kullanılabilir. Burada gördüğünüz gibi vor, kala anlamı vererek belirtilen süre ile saatin kaç olduğunu tanımlamamıza olanak sağladı. Zehn Almanca 10 rakamını ifade eder. Almanca saat Nach (geçe) bir kaç örneklendirme yapalım.

Saat diyelim 17:20.

Almanca saatlerde kullanılan soruları hatırlamak amacıyla tekrarlayalım.

 • Wie spät ist es? (Soru olarak saat kaç demek)
 • Es ist zwanzig nach Fünf. Anlam olarak saat beşi yirmi geçiyor oldu.

 

Almanca saatler Resmi kullanım olarak – Die offizielle Uhrzeit auf Deutsch

 • 9.00: Es ist neun Uhr.
 • 9.05: Es ist neun Uhr fünf.
 • 9.10: Es ist neun Uhr zehn. / Es ist zehn nach neun.
 • 9.15: Es ist neun Uhr fünfzehn. / Es ist viertel nach neun.
 • 9.20: Es ist neun Uhr zwanzig. / Es ist zwanzig nach neun.
 • 9.25: Es ist neun Uhr fünfundzwanzig. / Es ist fünfundzwanzig nach neun.
 • 9.30: Es ist neun Uhr dreißig. / Est ist halb zehn.
 • 9.35: Es ist neun Uhr fünfunddreißig. / Est ist fünfundzwanzig vor zehn.
 • 9.40: Es ist neun Uhr vierzig. / Est ist zwanzig vor zehn.
 • 9.45: Es ist neun Uhr fünfundvierzig. / Est ist viertel vor zehn.
 • 9.50: Es ist neun Uhr fünfzig. / Est ist zehn vor zehn.
 • 9.55: Es ist neun Uhr fünfundfünfzig. / Est ist fünf vor zehn.
 • 10.00: Es ist zehn Uhr.
 • 19.00: Es ist neunzehn Uhr.
 • 19.05: Es ist neunzehn Uhr fünf.
 • 19.10: Es ist neunzehn Uhr zehn.
 • 19.15: Es ist neunzehn Uhr fünfzehn.
 • 19.20: Es ist neunzehn Uhr zwanzig.
 • 19.25: Es ist neunzehn Uhr fünfundzwanzig.
 • 19.30: Es ist neunzehn Uhr dreißig.
 • 19.35: Es ist neunzehn Uhr fünfunddreißig.
 • 19.40: Es ist neunzehn Uhr vierzig.
 • 19.45: Es ist neunzehn Uhr fünfundvierzig.
 • 19.50: Es ist neunzehn Uhr fünfzig.
 • 19.55: Es ist neunzehn Uhr fünfundfünfzig.
 • 20.00: Es ist zwanzig Uhr.

Viertel sözcüğü Almanca dilinde çeyrek olarak tanımlanır. Est ist viertel vor zehn dediğimiz de, saat ona çeyrek var demiş oluruz.

Aynı şekilde nach eki kullanıldığında oluşan cümle; Es ist viertel nach neun. Saat dokuzu çeyrek geçiyor olur.

Resimli olarak Almanca saat e örnek gösterelim;

Es ist viertel vor Sieben. (7’ye çeyrek var.)

almanca saatler konusu - çeyrek var
Est ist viertel vor zehn. . (7’ye çeyrek var.)

 

Her dilde olduğu gibi Almanca dilinde de saatler kısaltılmış olarak söylenebilir. Bu duruma Almanca dilinde Umgangssprache denir. (Umgangssprache: gündelik dil, konuşma dili, sokak dili olarak günlük yaşantıda kullanılan argo tabiri ile hitap şeklidir.)

Almanca saatler, kısa cevap olarak bu şekildedir.

 • 9.00/21.00: (Es ist) neun. (saat dokuz.)
 • 9.05/21.05: (Es ist) fünf nach neun. (saat dokuzu beş geçiyor.)
 • 9.10/21.10: (Es ist) zehn nach neun. (saat dokuzu on geçiyor.)
 • 9.15/21.15: (Es ist) Viertel nach neun. (saat dokuzu çeyrek geçiyor.)
 • 9.20/21.20: (Es ist) zwanzig nach neun. / zehn vor halb zehn.(dokuz buçuğa on dakika var.)
 • 9.25/21.25: (Es ist) fünf vor halb zehn. (dokuz buçuğa beş dakika var.)
 • 9.30/21.30: (Es ist) halb zehn. (saat dokuz buçuk.)
 • 9.35/21.35: (Es ist) fünf nach halb zehn. (dokuz buçuğu 5 geçiyor.)
 • 9.40/21.40: (Es ist) zwanzig vor zehn. / zehn nach halb neun.(dokuz buçuğu on geçiyor.)
 • 9.45/21.45: (Es ist) Viertel vor zehn. (ona çeyrek var.)
 • 9.50/21.50: (Es ist) zehn vor zehn. (ona on var.)
 • 9.55/21.55: (Es ist) fünf vor zehn. (ona beş var)
 • 10.00/22.00: (Es ist) zehn. (saat on.)
Saatler Die Uhrzeiten
Saatler Die Uhrzeiten

Bu yazımızda Almanca saatler konusunu detaylı olarak incelemiş olduk. Saatleri Almanca gelişimi için hafızanızda kalıcı yer almasını istiyorsanız; yazılı, görsel veya sesli çalışmalar ve düzenli tekrar ile öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor.  Disiplinli bir şekilde konular arasında kopukluk olmadan ilerlerseniz yeni bir dil öğreniminde ve Almanca saatler kullanımında, uygulamada pek zorluk yaşamazsınız.

Almanca Saatler Alıştırma (Die Uhrzeiten)

Konumuz zaman ve saat ile ilgili. Alman dilinde zamanı sormanın iki yolu vardır.

Örneğin:

 • saat kaç ? (Wie viel Uhr ist es ?)
 • saat kaç? (Wie spät ist es ?)

Bu soruları yanıtlamanın da iki farklı yolu vardır. Bunlardan birini günlük hayatta diğerini ise resmi dilde kullanıyoruz. Saat kaç ? sorusuna cevap olarak “zaman” bir edat olmadan verilir, “Ne zaman” sorusuna cevap olarak „um“ edatı ile verilir. (Es gibt auch zwei Möglichkeiten diese Fragen zu antworten. Eine von denen nutzen wir im Alltag, die andere in der offiziellen Sprache. Als Antwort auf die Frage „Wie spät ist es ?“ wird die Uhrzeit ohne Präposition angegeben; als Antwort auf die Frage „Wann ?“ mit der Präposition um.)

örnek   (Beispiel:)

 • Saat kaç?—Saat 13:00  (Wie spät ist es ? – 13:00 Uhr.)
 • Ne zaman geliyorsun?—Saat 12:00’da  (Wann kommst du ?- Um 12:00 Uhr.)
 • Resmi cevap (Offizielle Antwort : )

Bu zaman şeklini öğrenmek ve anlamak oldukça basittir. Resmi süre 24 saatten oluşmaktadır. İlk olarak „saat“ kelimesi daha sonra dakikalar söylenir.  (Es ist einfach diese Uhrzeitform zu lernen und zu verstehen. Die Offizielle Uhrzeit besteht aus 24 Stunden. Als erstes sagt man die Stunden danach kommt dass Wort „Uhr“ und schließlich kommen die Minuten.

 • Für 22­:20 Uhr sagen wir: 22 Uhr 20
 • Für 15:15 Uhr sagen wir 15 Uhr 15
 • Güney Almanya’da alternatifi de kullanılır. Örneğin; (In Süddeutschland benutzt man auch die Alternative Z.B.:  )
 • 08:15/20:15 (Es ist) viertel neun.
 • 08:45/ 20:45 (Es ist) drei viertel neun.
 • Resmi olmayan cevap (Inoffizielle Antwort : )

Bu zaman formunu öğrenmek ve anlamak, Resmi cevaptan daha zordur. Resmi olmayan dilde sadece 12 saat kullanıyoruz (. Diese Uhrzeitform zu lernen und zu verstehen ist schwieriger als die Offizielle Antwort. Bei der Inoffizielle Uhrzeit benutzen wir nur 12 Stunden.)

Günün hangi saatinde olduğumuzu belirtmek istersek, bu formları kullanabiliriz. Örneğin; Sabah, Öğleden önce, Öğlen, Öğleden sonra, Akşam ya da Gece. (Wenn wir meinen möchten welche Tageszeit es ist, können wir diese Formen nutzen. Z.B. am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, oder in der Nacht.)

Şimdi bazı örneklere bakalım Sehen (wir jetzt einige Beispiele an.)

12:05 Uhr :

60 dakikalık kısmın ilk yarısının içerisinde isek, kalan saatten ne kadar dakika kaldığını söylüyoruz. Bunun için Nach edatını kullanıyoruz.

(Inoffiziell sagen wir: fünf nach zwölf. (am Mittag)

Wenn wir noch in der erste hälfte der Stunde sind, sagen wir, wie viele Minuten wir Nach der letzten ganze stunde haben. Dafür benutzen wir die Präposition Nach.)

14:15 Uhr :

Aşağıdaki Almanca da kullanıldığı örnekler verilmiştir.

(Inoffiziell sagen wir : Viertel Nach zwei. Wir können auch „ fünfzehn nach zwei sagen.)

 • 16:15 Uhr :
 • Inoffizielle sagen wir : Viertel Nach vier.
 • 15: 10 Uhr :
 • Inoffiziell sagen wir : zehn Nach drei.
 • 12:30 Uhr :
 • Inoffizielle sagen wir : halb eins.

Saatimiz 12:30’u gösterdiğinde , 12:00 ile 13:00 arasında olduğumuz anlamına gelir. Bu durumlarda „Halb“ yani „Yarım“ kelimesini kullanırız. Günlük kullanımda „halb eins diye tabir edilir. 12:00-13:00 arasında bir sonraki saati söyleriz. Burada saat 13:00 diyoruz ve sonra „Vor“ edatını kullanırız. Burada saat 13:00’e kadar kaç dakika kaldığını söyleriz.

(Wenn wir die zeit 12:30 Uhr haben heißt es dass wir zwischen 12:00 und 13:00 sind. In diesen fällen benutzen wir das Wort Halb. Wir sagen inoffizielle halb eins. Nach der Mitte zwischen 12:00 und 13:00 Uhr sagen wir die nächste Stunde. Hier sagen wir 13 Uhr. Dann verwenden wir die Präposition Vor. Hier sagen wir dann wie viele Minuten noch bis 13 Uhr fehlen.)

 

Almanca Saatler Konusu

(Aşağıdaki Almanca da kullanıldığı örnekler verilmiştir.)

 • 14:35 Uhr :
 • Inoffiziell sagen wir : 25 Vor drei.
 • 12:40 Uhr:
 • Inoffizielle sagen wir : 20 Vor eins.
 • 13:45 Uhr:
 • Inoffizielle sagen wir : Viertel Vor zwei.
 • 14:45 Uhr:
 • Inoffizielle sagen wir : Viertel Vor drei.
 • 15:50 Uhr :
 • Inoffizielle sagen wir : zehn vor vier.

25 ve 35 dakikalarda özel bir durum vardır. Burada zamanı ifade etmek için farklı seçenekler vardır.

(Wir haben einen besonderen Fall bei den Minuten 25 und 35. Hier haben wir andere Möglichkeiten, die Uhrzeiten auszusagen.)

Örnekler (Beispiele:  )

 • 9:25 Uhr ist fünf vor halb zehn.
 • 7:30 Uhr ist halb acht.
 • 6:35 Uhr ist fünf nach halb sieben.

Burada yarım saatte Vor ve Nach dan önce kaç dakika olduğunu söyleriz. ( Hier berichten wir uns an der halben Stunde und sagen, wie viele Minuten wie Vor und Nach „halb“ haben.)

Saati cümlede kullandığımızda „um“ edatını kullanırız. (Wenn wir die Uhrzeit im Satz nennen, werden wir die Präposition „um“ benutzen.)

 

Almanca Mevsimler isimli konumuzu okumanızı öneriyoruz.

“Almanca saatler, yazılışları ve Almanca Saat Kaç Nasıl Söylenir” üzerine 2 yorum

Yorum yapın