Almanca Sağlık – Die Gesundheit

Almanca Sağlık – Die Gesundheit Sağlıklı olmak hastalıkların olmadığı anlamına gelir.  Bir kişi genel olarak iyiyse sağlıklıdır. Bu da fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyi olunca gerçekleşmektedir. Sağlığın tam olarak ne anlama geldiğine dair farklı görüşler vardır. Almanca Sağlık Diyalogları

Gesund sein bedeutet, dass man keine Krankheiten hat. Ein Mensch ist gesund wenn es ihm allgemein gut geht. Das passiert wenn es dem Körper, dem Geist und der Seele gut geht. Was Gesundheit genau bedeutet, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.

Almanca Sağlık – Die Gesundheit Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre “Sağlık, sadece hastalık ve rahatsızlıkların olmaması değil, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir.” Dolayısıyla insanın kendini ne kadar sağlıklı hissettiğine bağlıdır. Sağlıklı insanlar kendilerini diğer insanlara iyi ve rahat hisseder. Örneğin; Okulda zorbalığa maruz kalan herhangi biri genel anlamda kendini sağlıklı hissetmez. [ Almanca Sayılar ve Yazılışları – Die Zahlen ]

Nach Definition der WHO: „Die Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ Der Mensch muss sich im Allgemeinen gesund fühlen. Gesunde Menschen fühlen sich auch gegenüber anderen Menschen wohl. Beispiel; Wer in der Schule gehänselt wird, fühlt sich auch nicht im Allgemeinen gesund.

Almanca Sağlık Konusu

Almanca Sağlık Konusu

 

Almanca Sağlık – Die Gesundheit Tıbbi açıdan bakıldığında birçok insan bir hastalığı olduğu için hastalanmaktadır. Kişi bu hastalığı fark etmediği, hayattaki en önemli görevleri yerine getirebildiği müddetçe kendini sağlıklı görebilir.

Von der Medizin her gesehen sind viele Menschen krank, weil sie eine Krankheit haben. So lange einer aber diese Krankheit nicht bemerkt, kann er sich für gesund halten. Denn er kann noch die wichtigsten Aufgaben im Leben erledigen kann.

Almanca Sağlık – Die Gesundheit Düzgün yemek ve egzersiz yapmak sağlıklı olmanın bir şartıdır. Sık sık sağlıksız yemekler ve az egzersiz yapmak hastalanmayı kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir. Belirleyici olan diğer insanlarla iyi ilişkilerin de olmasıdır. Bilgisayarda veya telefonda çok fazla saat geçirmekte sağlık için kötüdür.

Für die Gesundheit sind das richtige Essen und Bewegung eine Bedingung. Wenn man immer nur ungesundes Essen isst und sich dazu auch noch wenig bewegt, kann man schneller und leichter krank werden. Ausschlaggebend ist auch, dass man gute Kontakte zu anderen Menschen hat. Zu viel Zeit  am Computer oder am Handy zu verbringen ist auch schlecht für die Gesundheit.

Almanca Sağlık – Die Gesundheit Sağlık hizmeti kişilerin, tesislerin ve binaların sağlık için var olduğu anlamına gelir. Önce doktorlar ve hastaneler düşünülür. Bakım da vardır: Geriatri hemşireleri gibi bakıcılar hastalara, yaşlılara ve engellilere yardım etmektedir. Sağlık sigortası da sağlık sisteminin bir parçasıdır.

Gesundheitswesen bedeutet, dass Menschen, Einrichtungen und Gebäude, die für die Gesundheit da sind. Dabei denkt man zuerst an Ärzte und Krankenhäuser. Hinzu kommt die Pflege: Pflegende wie Altenpfleger helfen Kranken, Alten und Behinderten. Die Krankenkassen gehören auch zum Gesundheitswesen.

 

Web sitemizi takip etmeye devam edin ilerleyen günlerde aşağıdaki konuları detaylı olarak işleyeceğiz. Almanca doktor hasta diyalogları uzun, Almanca sağlıkla ilgili diyalog, Almanca hasta doktor diyaloğu e ödev, Alman hastanede doktorla Almanca konuşmak, Almanca doktor hasta diyalogları e ödev, Almanca randevu Diyalogları, Hasta doktor diyalogları.

Almanca Sağlık - Almanca Notlarım

Yorum yapın

] }
meritking güncel giriş meritking meritking giriş kingroyal kingroyal güncel giriş madridbet güncel giriş madridbet giriş
1melek.com Kedi isimleri petinya.org