İtalyanca Matematik İle İlgili Kelimeler

İtalyanca Matematik İle İlgili Kelimeler: Matematik, hayatımızın birçok alanında kullanılan önemli bir bilim dalıdır. İtalyanca’da matematikle ilgili kelimeleri öğrenerek, pratikte de matematiği daha iyi anlayabilirsiniz.

İtalyanca matematikle ilgili kelime dağarcığı oldukça geniştir ve özellikle İtalyanca öğrenenler için oldukça faydalıdır. Bu kelimeleri öğrenmek, matematiği anlamak ve kullanmak açısından önemlidir. Bu kelime dağarcığını öğrenmek için, öncelikle temel matematik işlemlerini ve kavramlarını öğrenmeniz gerekmektedir. Çünkü bu kelimelerin çoğu, matematiksel işlemleri ifade etmek için kullanılır.

İtalyanca Matematik İle İlgili Kelimeler ve Türkçe Anlamları

Matematik, İtalyanca’da “la matematica” olarak tanımlanır. İşte matematikle ilgili bazı temel kelimeler:

 • la matematica = Matematik
 • l’addizione = Toplama
 • la sottrazione = Çıkarma
 • la divisione = Bölme
 • la moltiplicazione = Çarpma
 • il risultato = Sonuç
 • l’equazione = Denklem
 • il numeratore = Pay
 • il denominatore = Payda
 • la frazione = Kesir
 • l’aritmetica = Aritmetik
 • il primo = Birinci
 • il secondo = İkinci
 • il terzo = Üçüncü
 • il quarto = Dördüncü
 • il miglio = Mil
 • il millimetro = Milimetre
 • il centimetro = Santimetre
 • il decimetro = Desimetre
 • il metro = Metre
 • il metro quadrato = Metrekare
 • il metro cubo = Metreküp
 • la iarda = Yarda
 • il pollice = İnç
 • il cento percento 100%
 • il piede = Fut

İtalyanca’da matematikle ilgili kelimeleri öğrenmek, İtalyanca öğrenme sürecinde çok önemlidir. Bu kelime ve ifadeleri ezberleyerek matematik derslerinde daha rahat edebilirsiniz.

İtalyanca Matematik Terimleri

Aşağıdaki tabloda İtalyanca matematik terimleri ve anlamları yer almaktadır:

İtalyanca Türkçe Açıklama
la matematica Matematik Matematik, sayılar, şekiller, yapılar ve değişimler gibi soyut kavramları inceleyerek, mantık yürüterek ve formülize ederek problemleri çözmeye yönelik bir bilimdir.
l’addizione Toplama İki veya daha fazla sayının toplamı
la sottrazione Çıkarma Bir sayıdan başka bir sayının çıkarılması
la divisione Bölme Bir sayının başka bir sayıya bölünmesi
la moltiplicazione Çarpma İki veya daha fazla sayının çarpımı
il risultato Sonuç İki veya daha fazla sayının işlem sonucu
l’equazione Denklem Matematiksel ifadelerin eşitliği
il numeratore Pay Kesirde üstte yer alan sayı
il denominatore Payda Kesirde altta yer alan sayı
la frazione Kesir Bir bütünün parçasını ifade eden sayı
l’aritmetica Aritmetik Sayılarla yapılan temel işlemler
il primo Birinci İlk sıradaki öğe
il secondo İkinci İkinci sıradaki öğe
il terzo Üçüncü Üçüncü sıradaki öğe
il quarto Dördüncü Dördüncü sıradaki öğe
il miglio Mil Uzunluk ölçüsü, bin adım
il millimetro Milimetre Uzunluk birimi, binde bir metre
il centimetro Santimetre Uzunluk birimi, yüzde bir metre
il decimetro Desimetre Uzunluk birimi, onda bir metre
il metro Metre Uzunluk birimi
il metro quadrato Metrekare Alan birimi, karenin bir metre tarafı uzunluğu
il metro cubo Metreküp Hacim birimi, küpün bir metre tarafı uzunluğu
la iarda Yarda Uzunluk birimi, 0.9144 metre
il pollice İnç Uzunluk birimi, 2.54 santimetre
il cento percento 100% Yüzde olarak ifade edilen tam değer
il piede Fut Uzunluk birimi, 0.3048 metre

İtalyanca Matematik Terimleri ve Ölçü Birimleri

 • la matematica” Türkçe’de “Matematik” olarak kullanılır ve sayılar, sayısal işlemler ve geometriyle ilgilenen bir bilim dalını ifade eder.
 • l’addizione” Türkçe’de “Toplama” anlamına gelir ve iki ya da daha fazla sayının bir araya getirilmesi işlemidir.
 • la sottrazione” Türkçe’de “Çıkarma” olarak ifade edilir ve bir sayının diğerinden çıkarılması işlemidir.
 • la divisione” Türkçe’de “Bölme” olarak ifade edilir ve bir sayının diğerine bölünmesi işlemidir.
 • la moltiplicazione” Türkçe’de “Çarpma” olarak kullanılır ve iki veya daha fazla sayının birbirleriyle çarpılması işlemidir.
 • il risultato” Türkçe’de “Sonuç” anlamına gelir ve bir matematiksel işlem veya denklemin sonucunu ifade eder.
 • l’equazione” Türkçe’de “Denklem” olarak tanımlanır ve matematiksel bir ifadede bilinmeyen değişkenlerin bulunması için kullanılır.
 • il numeratore” Türkçe’de “Pay” olarak kullanılır ve bir kesirde payda ile birlikte yer alan üst kısımdaki sayıdır.
 • il denominatore” Türkçe’de “Payda” olarak kullanılır ve bir kesirde pay ile birlikte yer alan alt kısımdaki sayıdır.
 • la frazione” Türkçe’de “Kesir” olarak ifade edilir ve bir tam sayının parçasını gösteren sayısal ifadedir.
 • l’aritmetica” Türkçe’de “Aritmetik” olarak tanımlanır ve temel matematiksel işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ile meşgul olan matematik dalını ifade eder.
 • il primo” Türkçe’de “Birinci” anlamına gelir ve sayıların sıralanması veya bir nesnenin ilk örneğini ifade etmek için kullanılır.
 • il secondo” Türkçe’de “İkinci” olarak kullanılır ve bir listede ya da bir dizide ikinci sıradaki öğeyi ifade eder.
 • il terzo” Türkçe’de “Üçüncü” olarak tanımlanır ve bir liste ya da bir dizinin üçüncü öğesini ifade eder.
 • il quarto” Türkçe’de “Dördüncü” olarak kullanılır ve bir liste ya da bir dizinin dördüncü öğesini ifade eder.
 • il miglio” Türkçe’de “Mil” olarak anılır ve uzun mesafelerin ölçümünde kullanılan bir ölçü birimidir.
 • il millimetro” Türkçe’de “Milimetre” olarak tanımlanır ve uzunluğun ölçülmesinde kullanılan küçük bir ölçü birimidir.
 • il centimetro” Türkçe’de “Santimetre” anlamına gelir ve uzunluğun ölçülmesinde kullanılan bir ölçü birimidir.
 • il decimetro” Türkçe’de “Desimetre” olarak tanımlanır ve uzunluğun ölçülmesinde kullanılan bir ölçü birimidir.
 • il metro Türkçe’de “Metre” olarak kullanılır ve uzunluğun ölçülmesinde temel bir ölçü birimidir.
 • il metro quadrato” Türkçe’de “Metrekare” olarak ifade edilir ve yüzey alanının ölçülmesinde kullanılan bir ölçü birimidir.
 • la iarda” Türkçe’de “Yarda” olarak kullanılır ve uzunluğun ölçülmesinde kullanılan bir ölçü birimidir. Genellikle İngilizce konuşan ülkelerde yaygın olarak kullanılır.
 • il pollice” Türkçe’de “İnç” olarak ifade edilir ve uzunluğun ölçülmesinde kullanılan küçük bir ölçü birimidir. Genellikle İngilizce konuşan ülkelerde kullanılır.
 • il cento percento” Türkçe’de “100%” olarak kullanılır ve bir oranın %100’ünü ifade eder.
 • il piede” Türkçe’de “Fut” olarak tanımlanır ve uzunluğun ölçülmesinde kullanılan bir ölçü birimidir. Yaklaşık olarak 30,48 cm ya da 12 inç uzunluğa denk gelir. Genellikle İngilizce konuşan ülkelerde kullanılır.
 • il metro cubo” Türkçe’de “Metreküp” olarak tanımlanır ve bir hacim ölçüsüdür. Üç boyutlu nesnelerin hacmini ölçmek için kullanılır.

İtalyanca Matematik İle İlgili Kelimeler isimli Konumuza kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. İtalyanca Matematik İle İlgili Kelimeler isimli konumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Önerilen Konu: Almanca Matematik İle İlgili Kelimeler ve Türkçe Anlamları


Yorum yapın