Dil Öğreniminde Yaşanılan Zorluklar

Dil Öğreniminde Yaşanılan Zorluklar ; Gelişen dünyada yabancı dil öğrenmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Almanca öğrenmenin yanı sıra çeşitli dilleri de öğrenmenin birçok alanda bizlere faydası vardır.

Herkesin sıklıkla dil öğrenmeye çalıştığında bazı çıkarımları olmuştur. Örnek; ben küçükken bunu öğrenmeye başlasaydım var ya diye başlayan cümleleri hepimiz kurmuşuzdur. Ve aslında cevap tüm gizemi ile bu kurduğumuz cümlede saklıdır.
Dili zorlaştıran ana unsurlardan biri kritik dönem adı verilen bireyde öğrenmenin en aktif olduğu döneme karşılık gelir. Fakat sadece kritik dönem bir dili öğrenmede yaşayabileceğimiz başlıca unsur değildir.
 
Dili öğrenmede yaşanılan güçlükler arasında önemli maddelerden birisi de şudur. Belki de dile maruz kalma veya dilde üretimde bulunma eksikliklerdir. Dil iletişim aracıdır ve bu aracı öğrendiğimiz dilde kullanmazsak dil iletişime hizmet edememiş oluruz. Ayrıca öğrenmek istediğimiz hedef dil bilişsel süreçte kendine ihtiyaç duyduğu desteği göremez.
 
Standart kitapların birçoğunda dil eğitiminde kuralların yoğunluğu görürsünüz. Fakat dil öğrenme de ne yazık ki karşılaşılan bir diğer zorluk kuralların dili öğrenmedeki öneminin gereğinden de fazla görülmesidir.
 
Eğitim sistemleri Almanca eğitimi alırken en temel eksiklik şudur. Aşırı kurallar ile yorulan bireyin öğrenme arzusunun yok olması. Dil öğrenmede veya yeni bir bilgi öğrenmede güdülenme son derece önem arz etmektedir.

Yorum yapın